Faktaboks

Administrasjonssenter
Skogsvåg
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggertall
7 062 (2019)
Landareal
95 km²
Høyeste fjell
Veten (285 moh.)
Innbyggernavn
sundsokning
Kommunenummer
1245 (fram til 2020)

Kommunevåpenet til Sund kommune.

Kart
Av /Store norske leksikon ※.
Sund

Sund. Tælavåg, kjent fra krigshendelsene i 1942. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering av Sund kommune.

Kunnskapsforlaget.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sund var en kommune i Hordaland fylke, sørvest for Bergen. Kommunen ble i 2020 en del av Øygarden kommune, etter å ha blitt slått sammen med Fjell og Øygarden, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform.

Sund kommune lå i sin helhet på øyer, størstedelen på søndre del av Sotra. De øvrige øyene ligger både på vest- og østsiden av denne; de største er Toftøya, Vikso og Golta i vest, alle med broforbindelse til Sotra, og Lerøyna og Bjelkarøyna i øst. Kommunen bestod av i alt 466 øyer, holmer og skjær. Kommunen grenset i nord til Fjell på Sotra. Kommunesenter var Skogsvåg, som ligger på østsiden av Sotra lengst nord i den tidligere kommunen.

Sund ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Austevoll ble utskilt fra Sund i 1886, og Sund hadde siden uendrete grenser.

Natur

Berggrunnen i den tidligere kommunen er rester av den kaledonske fjellkjede. Den består overveiende av gneis og gabbro, med innslag av granitt i nordvest. Landskapet er småkupert og preget av lyngheier, torvmyrer og mange vann. Høydedragene når i vestre del av kommunen ikke over 100 meter over havet, mens de øst for Austefjorden med Pollen innenfor er betydelig høyere. Her når Veten (Førdesveten) 285 meter over havet. Kysten i vest er sterkt innskåret, og farvannet utenfor er urent.

Bosetning

Bosetningen i den tidligere kommunen er jevnt fordelt på Sotra, Toftøya, Vikso og Golta, som alle er knyttet sammen med broer, likeledes på Lerøyna og Bjelkarøyna, som har fergeforbindelse til Sotra og HjellestadBergenshalvøya.

Sund kommune hadde i alt sju tettsteder, som alle ligger på Sotra. De største er (folketall 2017): Hammarsland (928), Klokkarvik (736), Forland (627), Telavåg (581) og Skogsvåg (541). I alt 59 prosent av kommunens befolkning bodde i 2016 i tettsteder, mot 83 prosent i Hordaland som helhet.

Sund hadde stabilt folketall frem til 1970, siden økte det, særlig etter årtusenskiftet. I tiårsperioden 2007–2017 økte kommunens befolkning med gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig, mot 1,3 prosent i Hordaland fylke.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting var varehandel/hotell- og restaurantdrift viktigste næring målt etter sysselsetting i 2015, med 14 prosent av arbeidsplassene i kommunen. Denne andelen skyldes både forretnings- og servicesenteret i Skogsvåg og ikke minst den godt utbygde turismen i kommunen, der blant annet flere fiskevær er utbygd til ferieformål. Det er et hotell i Forlandsvågen sør på Sotra.

Industrien hadde 11 prosent av arbeidsplassene i 2015, 20 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Den klart viktigste industribransjen er næringsmiddelindustri (i det alt vesentlige fiskeforedling, blant annet Sotra Fiskeindustri AS i Glesvær), som hadde 89 prosent av de sysselsatte i industrien i 2015. Ellers har bransjen gummi-, plast- og mineralsk industri seks prosent av industriens sysselsetting.

Som sysselsettingen i fiskeforedlingen avspeiler, er fiske en viktig næring i Sund, og kommunen var i 2015 nummer seks av fylkets kommuner når det gjelder førstehåndverdien av fangsten til den hjemmehørende fiskeflåten. Det drives også en betydelig fiskeoppdrett. Jordbruket er relativt beskjedent og er dominert av husdyrhold, vesentlig sau. I alt hadde primærnæringene fem prosent av Sunds arbeidsplasser i 2015.

Kommunens sterke befolkningsvekst de siste årene før sammenslåingen var i stor grad basert på utpendling. I 2015 hadde 72 prosent av den bosatte yrkesbefolkningen arbeid utenfor kommunen, hvorav 29 prosent i Fjell/Øygarden/Askøy og 25 prosent i Bergen.

Samferdsel

Sund fikk i 1972 fergefri forbindelse med Bergen via nabokommunen Fjell og Sotrabrua (riksvei/fylkesvei 555). Av de større øyene var bare Lerøyna og Bjelkarøyna uten broforbindelse ved sammenslåingen. Bilfergeforbindelse fra Klokkarvik via Lerøyna og Bjelkarøyna til Hjellestad sør på Bergenshalvøya.

Sør for Sund går Korsfjorden (Krossfjorden) med hovedskipsleia inn til Bergen sør- og vestfra. I Hummelsund mellom Sotra og Vikso sørvest i kommunen, på nordsiden av Korsfjorden, ligger Sotra losstasjon.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sund hørte til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen var med i regionrådet Regionrådet Vest sammen med Askøy, Fjell og Øygarden.

Sund var del av Bergen næringsregion sammen med Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Samnanger og Øygarden.

Sund kommune tilsvarer soknet Sund i Vesthordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sund til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Sund

For statistiske formål var Sund kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 16 grunnkretser:

  • Indre Sund: Tyssøy, Bjelkarøy og Lerøy, Forland, Høyland-Kleppe, Børnes-Førde-Førdestraumen, Klokkarvik, Sangolt-Skaga-Dommedal, Skoge
  • Ytre Sund: Tofterøy-Vardøy-Viksøy, Steinsland-Hamre-Bakke-Berge, Vorland-Eidesund-Eide-Spilde, Hammersland-Tveit, Kausland, Glesnes-Golta, Selstø-Nipa, Øvretveit-Telle-Midttveit

Historikk og kultur

Telavåg helt i vest på Sotra ble mye benyttet til illegal englandstrafikk under andre verdenskrig. Under et sammenstøt med norsk motstandsbevegelse i 1942 ble to tyske offiserer drept. Som represalie ble stedet brent, den mannlige befolkningen sendt til Tyskland og kvinner og barn internert på Framnes ungdomsskole i Hardanger. Minnesmerke på stedet. Her ligger også Nordsjøfartmuseet.

Det ligger et kystkultursenter med naustmiljø i Trælavika på Toftøya. Hvert år arrangeres det flere festivaler i kommunen. Ved losstasjonen i Hummelsund er det nasjonalt minnesmerke for omkomne loser og båtmannskap. Sund kirke i Klokkarvik er bygd i 1997; den gamle trekirken fra 1877 brant ned i 1994.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1988) hadde en blå fyrlykt mot en sølv bakgrunn; viste til sjøen.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, og sikter til sundet mellom Lerøyna og Sotra.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Asphaug, Arne: Bygdesoge frå Sund 1320–1660, 1987, isbn 82-991523-0-5
  • Hummelsund, Johs. Evensen: Bygdebok for Sund, 1970

Kommentarer (2)

skrev Therese Kjøpstad

Hei,Jeg ville legge til innbyggertallet av en nyere dato, men det lot seg ikke gjøre i kladden (jeg fant ikke ut av hvordan)Innbyggertallet i Sund kommune er per 01.04.201: 6579

svarte Georg Kjøll

Hei Therese. Pga noen tekniske utfordringer er det ikke mulig å legge inn endringsforslag i faktaboks for brukere akkurat nå. Men jeg har lagt inn oppdaterte tall fra SSB nå. Alt godt fra Georg

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg