Sund - tidligere kommune

Faktaboks

Landareal
95 km²
Innbyggertall
7 062 (2019)
Administrasjonssenter
Skogsvåg
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
sundsokning
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1245 (fram til 2020)
Høyeste fjell
Veten (285 moh.)

Kommunevåpenet til Sund kommune.

Av /Store norske leksikon ※.

Sund. Tælavåg, kjent fra krigshendelsene i 1942. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering av Sund kommune.

Kunnskapsforlaget.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sund er en kommune i Hordaland fylke, sørvest for Bergen. Kommunen ligger i sin helhet på øyer, størstedelen på søndre del av Sotra. De øvrige øyene ligger både på vest- og østsiden av denne; de største er Toftøya, Vikso og Golta i vest, alle med broforbindelse til Sotra, og Lerøyna og Bjelkarøyna i øst. Kommunen består av i alt 466 øyer, holmer og skjær.

Sund ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Austevoll ble utskilt fra Sund i 1886, og Sund har siden hatt uendrete grenser. Den grenser i nord til Fjell på Sotra.

Fjell, Sund og Øygarden har vedtatt å slå seg sammen til nye Øygarden kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget i juni 2017.

Natur

Berggrunnen er rester av den kaledonske fjellkjede. Den består overveiende av gneis og gabbro, med innslag av granitt i nordvest. Landskapet er småkupert og preget av lyngheier, torvmyrer og mange vann. Høydedragene når i vestre del av kommunen ikke over 100 moh., mens de øst for Austefjorden med Pollen innenfor er betydelig høyere. Her når Veten (Førdesveten) 285 moh. Kysten i vest er sterkt innskåret, og farvannet utenfor er urent.

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt på Sotra, Toftøya, Vikso og Golta, som alle er knyttet sammen med broer, likeledes på Lerøyna og Bjelkarøyna, som har fergeforbindelse til Sotra og HjellestadBergenshalvøya.

Sund har i alt sju tettsteder som alle ligger på Sotra. De største er (folketall 2017): Hammarsland (928), Klokkarvik (736), Forland (627), Telavåg (581) og kommunesenteret Skogsvåg, som ligger på østsiden av Sotra lengst nord i kommunen (541). I alt 59 prosent av kommunens befolkning bodde i 2016 i tettsteder, mot 83 prosent i Hordaland som helhet.

Sund hadde stabilt folketall frem til 1970, siden har det vist økning, særlig etter årtusenskiftet. I tiårsperioden 2007–2017 økte kommunens befolkning med gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig, mot 1,3 prosent i Hordaland fylke.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er varehandel/hotell- og restaurantdrift viktigste næring målt etter sysselsetting, med 14 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2015). Denne andelen skyldes både forretnings- og servicesenteret i Skogsvåg og ikke minst den godt utbygde turismen i kommunen, der blant annet flere fiskevær er utbygd til ferieformål. Det er et hotell i Forlandsvågen sør på Sotra; hotellet har fra 2013 også tilbud i sommersesongen på Marstein fyr sør for Korsfjorden, rett over grensen til Austevoll.

Industrien har 11 prosent av arbeidsplassene, 20 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Den klart viktigste industribransjen er næringsmiddelindustri (i det alt vesentlige fiskeforedling, blant annet Sotra Fiskeindustri AS i Glesvær), med 89 prosent av de sysselsatte i industrien (2015). Ellers har bransjen gummi-, plast- og mineralsk industri seks prosent av industriens sysselsetting.

Som sysselsettingen i fiskeforedlingen avspeiler, er fiske en viktig næring i Sund, og kommunen er nummer seks av fylkets kommuner når det gjelder førstehåndverdien av fangsten til den hjemmehørende fiskeflåten (2015). Det drives også en betydelig fiskeoppdrett. Jordbruket er relativt beskjedent og er dominert av husdyrhold, vesentlig sau. I alt finner en fem prosent av Sunds arbeidsplasser i primærnæringene (2015).

Kommunens sterke befolkningsvekst de siste årene er i stor grad basert på utpendling. I 2015 hadde 72 prosent av den bosatte yrkesbefolkningen arbeid utenfor kommunen, hvorav 29 prosent i Fjell/Øygarden/Askøy og 25 prosent i Bergen.

Samferdsel

Sund fikk 1972 fergefri forbindelse med Bergen via nabokommunen Fjell og Sotrabrua (Rv./Fv. 555). Av de større øyene er bare Lerøyna og Bjelkarøyna uten broforbindelse. Bilfergeforbindelse fra Klokkarvik via Lerøyna og Bjelkarøyna tilHjellestad sør på Bergenshalvøya.

Sør for Sund går Korsfjorden (Krossfjorden) med hovedskipsleia inn til Bergen sør- og vestfra. I Hummelsund mellom Sotra og Vikso sørvest i kommunen, på nordsiden av Korsfjorden, ligger Sotra losstasjon.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sund hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Vest sammen med Askøy, Fjell og Øygarden.

Sund er del av Bergen næringsregion sammen med Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Samnanger og Øygarden.

Sund kommune tilsvarer soknet Sund i Vesthordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sund til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Sund

For statistiske formål er Sund kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 16 grunnkretser:

  • Indre Sund: Tyssøy, Bjelkarøy og Lerøy, Forland, Høyland-Kleppe, Børnes-Førde-Førdestraumen, Klokkarvik, Sangolt-Skaga-Dommedal, Skoge
  • Ytre Sund: Tofterøy-Vardøy-Viksøy, Steinsland-Hamre-Bakke-Berge, Vorland-Eidesund-Eide-Spilde, Hammersland-Tveit, Kausland, Glesnes-Golta, Selstø-Nipa, Øvretveit-Telle-Midttveit

Historikk og kultur

Telavåg helt i vest på Sotra ble mye benyttet til illegal englandstrafikk under den annen verdenskrig. Under et sammenstøt med norsk motstandsbevegelse i 1942 ble to tyske offiserer drept. Som represalie ble stedet brent, den mannlige befolkningen sendt til Tyskland og kvinner og barn internert på Framnes ungdomsskole i Hardanger. Minnesmerke på stedet. Her ligger også Nordsjøfartmuseet.

Det ligger et kystkultursenter med naustmiljø i Trælavika på Toftøya. Hvert år arrangeres det flere festivaler i kommunen, blant annet musikkfestival (Periferifestivalen) i Glesvær. Ved losstasjonen i Hummelsund er det nasjonalt minnesmerke for omkomne loser og båtmannskap. Sund kirke i Klokkarvik er bygd i 1997; den gamle trekirken fra 1877 brant ned i 1994.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en blå fyrlykt mot en sølv bakgrunn; viser til sjøen.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, og sikter til sundet mellom Lerøyna og Sotra.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Asphaug, Arne: Bygdesoge frå Sund 1320–1660, 1987, isbn 82-991523-0-5, Finn boken
  • Hummelsund, Johs. Evensen: Bygdebok for Sund, 1970, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Therese Kjøpstad

Hei,Jeg ville legge til innbyggertallet av en nyere dato, men det lot seg ikke gjøre i kladden (jeg fant ikke ut av hvordan)Innbyggertallet i Sund kommune er per 01.04.201: 6579

svarte Georg Kjøll

Hei Therese. Pga noen tekniske utfordringer er det ikke mulig å legge inn endringsforslag i faktaboks for brukere akkurat nå. Men jeg har lagt inn oppdaterte tall fra SSB nå. Alt godt fra Georg

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg