Faktaboks

Administrasjonssenter
Straume
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggertall
26 166 (2019)
Landareal
141 km²
Høyeste fjell
Liatårnet (341 moh.)
Innbyggernavn
fjellsoknar, fjellsokning
Kommunenummer
1246 (fram til 2020)

Kommunevåpen

Fjell

Fjell kommune omfattet nordlige Sotra og en rekke mindre øyer. Parti fra Algrøy. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fjell var en kommune i Hordaland fylke. Den ble i 2020 en del av Øygarden kommune, etter å ha blitt slått sammen med Sund og Øygarden, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform.

Fjell kommune lå utelukkende på øyer vest for Bergen. Størstedelen av arealet lå på Sotra. Større øyer ellers i kommunen var Litlesotra, Bildøyna og Bjorøyna som alle ligger innenfor Sotra, videre Turøyna og Misje helt i nord og Algrøyna, Lokøyna og Syltøyna ut mot havet i vest. I sør grenset Fjell kommune til Sund på Sotra; i øst, nordøst og nord gikk kommunegrensen i sjøen. I øst grenset kommunen mot Bergen i Vatlestraumen mellom Litlesotra/Bjorøyna og fastlandet, i nordøst mot Askøy i Hjeltefjorden og i nord mot Øygarden i sundene Skråposen og Svelgen, nord for henholdsvis Turøyna og Misje. Kommunens administrasjonssenter var Straume på Litlesotra.

Fjell ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret og hadde uendrete grenser helt til 1964, da Misje og Turøyna samt noen mindre, ubebodde øyer omkring ble overført fra Herdla.

Natur

Fjell kommune
Fjell kommune
Lisens: CC BY SA 3.0

Berggrunnen på øyene, i alt 507 med smått og stort, er rester av den kaledonske fjellkjede. Det er gneis i øst og nord, gabbro og granitt i sørvest, henholdsvis nord og sør for Syltosen som fører inn fra havet sør for Hissøyna/Syltøyna. Syltosen og dens innerste del Fjellspollen skjærer seg dypt inn i Sotra og deler sammen med Angskotvågen på østsiden øya nesten i to.

Landskapet i den tidligere kommunen er småknauset med høyeste punkt 341 meter over havet (Liatårnet) i gneisområdet sørøst på Sotra. Inne på øya er lyngheier, torvmyr og mange småvann og en del plantet skog. I vest er kysten sterkt innskåret av viker og poller, og farvannet er meget urent.

Bosetning

Hovedtyngden av folkemengden i den tidligere kommunen bor på Sotra, Litlesotra og den mellomliggende Bildøyna. Disse tre øyene har broforbindelse med hverandre, og over Vatlestraumen til Bergen. Broforbindelsen til Bergen ble åpnet i 1971 og førte til sterk boligutbygging og næringsutvikling i Fjell. Veksten i folketallet i tjueårsperioden 1950-1970 var således gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig, mot 3,9 prosent årlig i perioden 1970–1990. Senere var veksten mer moderat, og i tiårsperioden 2007–2017 utgjorde den gjennomsnittlige årlige veksten i Fjell 1,9 prosent mot 1,3 prosent i Hordaland som helhet.

Bebyggelsen i den tidligere kommunen er for en stor del konsentrert til større og mindre tettbebyggelser, samt ni tettsteder, de fleste på østkysten av Sotra, på Litlesotra og Bildøyna. Størst i 2016 var Knarrevik/Straume (10 818 innbyggere), Ågotnes (3821 innbyggere) og Knappskog (1559 innbyggere). Av de bosatte i Fjell bodde i 2016 i alt 76 prosent i tettsteder, mot 83 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Næringslivet i den tidligere kommunen er variert. I 2015 var viktigste næring etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri og bergverk med 25 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 35 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Klart viktigste industribransje i 2015 var verkstedindustrien med 89 prosent av industriens sysselsetting, særlig maskin- og metallvareindustri. I denne forbindelse merkes en større oljebase på Ågotnes (Equinor). Av annen industri merkes produksjon av ulike mineralske produkter til industrien (Norwegian Talc AS i Knarrevik).

Det er flere anlegg for oppdrettsfisk i den tidligere kommunen, og denne næringen er blitt av vesentlig betydning for kommunen. Jordbruket er beskjedent og domineres av husdyrhold, vesentlig saue- og fjærfehold. For øvrig drives adskillig fiske, men det aller meste av fangsten ilandføres utenfor kommunen. I alt var bare en prosent av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringene i 2015.

Varehandelen inkludert serverings- og overnattingsvirksomhet hadde vel 13 prosent av de sysselsatte med arbeidssted i kommunen i 2015; dette var et par prosentandeler under gjennomsnittet for Hordaland. Det er et større kjøpesenter i Straume.

I alt 52 prosent av de yrkesaktive bosatt i Fjell hadde arbeid i andre kommuner i 2015, de fleste i Bergen (39 prosent) og nabokommunene (i alt 5 prosent i Sund, Øygarden og Askøy).

Samferdsel

Fjell kommune hadde et godt utbygd veinett. Sotra bru på fylkesvei 555 fører fra Litlesotra over Vatlestraumen til fastlandet og Bergen. Fylkesvei 555 går videre sørover til Klokkarvik i Sund, og fylkesvei 561 går nordover til Tjeldstø i Øygarden. Fylkesvei 559 går fra Fjell kyrkje til Møvik på vestsiden av Sotra. Hordalands første undersjøiske veitunnel, Bjorøytunnelen, mellom Bjorøya og Tyssøy i Fjell og Håkonshella i Bergen, ble åpnet i 1996 (fylkesvei 197).

En rekke bussforbindelser knytter Fjell og nabokommunene sammen; særlig er det hyppige forbindelser til Bergen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Fjell hørte til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Vest sammen med Askøy, Sund og Øygarden. Fjell var del av Bergen næringsregion sammen med Askøy, Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Sund og Øygarden.

Fjell kommune tilsvarer de tre soknene Fjell, Foldnes og Landro i Vesthordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fjell til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Fjell

For statistiske formål var Fjell kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 36 grunnkretser:

  • Nordre Fjell: Turøy, Misje, Solsvik/Landro, Vindenes, Angeltveit, Ågotnes, Kårtveit/Eide
  • Indre Fjell: Spjeld, Fjereide, Knappskog, Morland/Morlandstø, Kolltveit, Bildøy, Ekerhovd, Lie
  • Sør og Ytre Fjell: Algrøy, Sekkingstad, Skålvik, Skoge-Møvik, Lokøy, Syltøy, Nesse, Kallestad, Tellnes, Ulveseth, Fjell
  • Litlesotra og Bjørøy: Anglevik/Våge, Foldnes vest, Foldnes aust, Foldnes sør, Knarrevik, Valen, Storhilleren/Straume, Arefjord/Brattholmen/Snekkevik, Ebbesvik, Bjorøy

Historikk og kultur

Det har blitt gjort utgravninger av gårdsanlegg på Høybøen, antakelig i bruk fra midten av 1100-tallet til 1349–1350. Det er to kirkegårder fra koleraåret 1849 i Bildøydalen og Møvik. Av nyere severdigheter merkes Fjell festning på Sotra, bygget av tyskerne under andre verdenskrig; anlegget var et av de sterkeste festningsanleggene i Nord-Europa.

Roald Tellnes' kunstsamling i Haganes på østsiden av Sotra. Den tidligere kommunens kirker er Fjell kirke, langkirke i tre, bygd i 1874, påbygd i 1972, Landro kapell, arbeidskirke i betong, bygd i 1977 og Foldnes kyrkje, en særpreget kirke på Litlesotra fra 2001.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (vedtatt i 1957) hadde en sølv måke over svarte fjell med en sølv elv på blå bakgrunn; symboliserte hav, øyer og fjell og henspilte på naturen i kommunen.

Navnet er egentlig et norrønt gårdsnavn undir Fjalle, ‘under fjelle’.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Akselberg, Gunnstein m.fl.: Fjell bygdebok, b. 1: Det stig av hav- : natur- og kulturhistoria fram til 1700, 1996, isbn 82-7326-042-9
  • Skurtveit, Halvor m.fl.: Fjell bygdebok, b. 2-4: Gards- og slektshistoria, 2005-2008, isbn 978-82-514-0711-3
  • Trengereid, Nils: Fjell prestegjeld : kyrkja og folkelivet, 1937
  • Trengereid, Nils, red.: Bygdesoga for Fjell, 1970

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg