Vindenes, tettbebyggelse i Fjell kommune, Hordaland, på eidet mellom Vindenespollen og Hjeltefjorden på nordligste del av Sotra; del av Ågotnes tettsted. Vindenes er et boligområde som danner den nordligste delen av Ågotnes tettsted.