Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Fjell, kommune i Hordaland fylke, ligger utelukkende på øyer vest for Bergen. Størstedelen av arealet ligger på Sotra. Større øyer ellers er Litlesotra, Bildøyna og Bjorøyna, alle innenfor Sotra, Turøyna og Misje helt i nord og Algrøyna, Lokøyna og Syltøyna ut mot havet i vest. Fjell ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret og hadde uendrete grenser helt til 1964 da Misje og Turøyna samt noen mindre, ubebodde øyer omkring ble overført fra Herdla.

Fjell grenser til Øygarden i nord, Bergen og Askøy i øst og Sund i sør; i nord går grensen nord for øyene Turøy og Misje, i øst mellom Litlesotra/Bjorøyna og fastlandet, og i sør tvers over Store Sotra. Kommunes administrasjonssenter er Straume på Litlesotra.

Fjell, Sund og Øygarden har vedtatt å slå seg sammen til nye Øygarden kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Berggrunnen på øyene, i alt 507 med smått og stort, er av grunnfjellsalder, men er i atskillig grad påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen. Grunnen består i hovedsak av gneiser i øst og nord, gabbro og granitt i sørvest, henholdsvis nord og sør for Syltosen som fører inn fra havet sør for Hissøyna/Syltøyna. Syltosen og dens innerste del Fjellspollen skjærer seg dypt inn i Sotra og deler sammen med Angskotvågen på østsiden øya nesten i to.

Landskapet i kommunen er småknauset med høyeste punkt 341 moh (Liatårnet) i gneisområdet sørøst på Sotra. Inne på øya er lyngheier, torvmyr og mange småvann og en del plantet skog. I vest er kysten sterkt innskåret av viker og poller, og farvannet er meget urent.

Hovedtyngden av folkemengden bor på Sotra, Litlesotra og den mellomliggende Bildøyna. Disse tre øyene har broforbindelse med hverandre, og over Vatlestraumen med Bergen. Broforbindelsen til Bergen ble åpnet i 1971 og førte til sterk boligutbygging og industrireising i kommunen. Således lå den gjennomsnittlige årlige veksten i folketallet i tjueårsperioden 1950-70 på 1,1 prosent mot 3,9 prosent i perioden 1970-90. I tiårsperioden 2004-14 utgjorde den årlige veksten i Fjell i gjennomsnitt 2,0 prosent mot 1,3 prosent i Hordaland som helhet.

Bebyggelsen er for en stor del konsentrert til større og mindre tettbebyggelser, samt ni tettsteder, de fleste på østkysten av Sotra, på Litlesotra og Bildøy. Størst i 2013 var Knarrevik/Straume (10 302 innbyggere), Ågotnes (2 763 innbyggere) og Knappskog (1 451 innbyggere). Av de bosatte i Fjell bodde i alt 75 prosent i tettsteder i 2013.

Næringslivet er variert. Viktigste næring etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri og bergverk med 24 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 33 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning (2011). Viktigste industribransje er verkstedindustrien med 87 prosent av industriens sysselsetting (2011), særlig maskin- og metallvareindustri. I denne forbindelse merkes en større oljebase på Ågotnes (Statoil). Av annen industri merkes produksjon av ulike mineralske produkter til industrien i Knarrevik (Norwegian Talc AS).

Det er flere anlegg for oppdrettsfisk, og denne næringen er blitt av vesentlig betydning for kommunen. Jordbruket er beskjedent og domineres av husdyrhold, vesentlig saue- og fjærfehold. Forøvrig drives adskillig fiske, men det aller meste av fangsten ilandføres utenfor kommunen. I alt er bare noe over en prosent av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringene (2012).

Varehandelen har om lag 15 prosent av de sysselsatte med arbeidssted i kommunen (2012); dette er så vidt under gjennomsnittet for Hordaland. Større kjøpesenter i Straume.

I alt 53 prosent av de yrkesaktive bosatt i Fjell har arbeid i andre kommuner (2012), de fleste i Bergen (41 prosent) og nabokommunene (i alt 5 prosent i Sund, Øygarden og Askøy).

Fjell har et godt utbygd veinett. Sotra bru på Fv. 555 fører fra Litlesotra over Vatlestraumen til fastlandet og Bergen. Fv. 555 går videre sørover til Klokkarvik i Sund, og Fv. 561 går nordover til Tjeldstø i Øygarden. Fv. 559 går fra Fjell kyrkje til Møvik på vestsiden av Sotra. Hordalands første undersjøiske veitunnel, Bjorøytunnelen, mellom Bjorøya og Tyssøy i Fjell og Håkonshella i Bergen, ble åpnet i 1996 (Fv. 197). 

En rekke bussforbindelser knytter Fjell og nabokommunene sammen; særlig er det hyppige forbindelser til Bergen.

Fylkeskommunen driver Sotra videregåande skule i Straume.

Fjell hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Vest sammen med AskøySund og Øygarden.

Fjell er del av Bergen næringsregion sammen med AskøyBergenFusaOsSamnangerSund og Øygarden.

Fjell kommune tilsvarer de tre soknene Fjell, Foldnes og Landro i Vesthordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fjell til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Fjell kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 36 grunnkretser:

  • Nordre Fjell: Turøy, Misje, Solsvik/Landro, Vindenes, Angeltveit, Ågotnes, Kårtveit/Eide
  • Indre Fjell: Spjeld, Fjereide, Knappskog, Morland/Morlandstø, Kolltveit, Bildøy, Ekerhovd, Lie
  • Sør og Ytre Fjell: Algrøy, Sekkingstad, Skålvik, Skoge-Møvik, Lokøy, Syltøy, Nesse, Kallestad, Tellnes, Ulveseth, Fjell
  • Litlesotra og Bjørøy: Anglevik/Våge, Foldnes vest, Foldnes aust, Foldnes sør, Knarrevik, Valen, Storhilleren/Straume, Arefjord/Bratholmen/Snekkevik, Ebbesvik, Bjorøy

Utgravninger av gårdsanlegg på Høybøen, antakelig i bruk fra midten av 1100-tallet til 1349–50. To kirkegårder fra koleraåret 1849 i Bildøydalen og Møvik. Av nyere severdigheter merkes Fjell festning på Sotra, bygget av tyskerne under siste krig; anlegget var et av de sterkeste festningsanleggene i Nord-Europa.

Roald Tellnes kunstsamling i Haganes på østsiden av Sotra. Fjell kirke, langkirke i tre, bygd 1874, påbygd 1972, Landro kapell, arbeidskirke i betong, bygd 1977 og Foldnes kyrkje, en særpreget kirke på Litlesotra fra 2001.

Kommunevåpenet (vedtatt 1957) har en sølv måke over svarte fjell med en sølv elv på blå bakgrunn; symboliserer hav, øyer og fjell og henspiller på naturen i kommunen.

Navnet er eg. norrønt gårdsnavn undir Fjalle, 'under fjelle'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.