Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Fjell, kommune i Hordaland fylke, ligger utelukkende på øyer vest for Bergen. Størstedelen av arealet ligger på Sotra. Større øyer ellers er Litlesotra, Bildøyna og Bjorøyna som alle ligger innenfor Sotra, videre Turøyna og Misje helt i nord og Algrøyna, Lokøyna og Syltøyna ut mot havet i vest. Fjell ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret og hadde uendrete grenser helt til 1964 da Misje og Turøyna samt noen mindre, ubebodde øyer omkring ble overført fra Herdla.

I sør grenser Fjell til Sund på Sotra; i øst, nordøst og nord går kommunegrensen i sjøen. I øst grenser kommunen mot Bergen i Vatlestraumen mellom Litlesotra/Bjorøyna og fastlandet, i nordøst mot Askøy i Hjeltefjorden og i nord mot Øygarden i sundene Skråposen og Svelgen, nord for henholdsvis Turøyna og Misje. Kommunens administrasjonssenter er Straume på Litlesotra.

Fjell, Sund og Øygarden har vedtatt å slå seg sammen til nye Øygarden kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen på øyene, i alt 507 med smått og stort, er rester av den kaledonske fjellkjede. Det er gneis i øst og nord, gabbro og granitt i sørvest, henholdsvis nord og sør for Syltosen som fører inn fra havet sør for Hissøyna/Syltøyna. Syltosen og dens innerste del Fjellspollen skjærer seg dypt inn i Sotra og deler sammen med Angskotvågen på østsiden øya nesten i to.

Landskapet i kommunen er småknauset med høyeste punkt 341 moh (Liatårnet) i gneisområdet sørøst på Sotra. Inne på øya er lyngheier, torvmyr og mange småvann og en del plantet skog. I vest er kysten sterkt innskåret av viker og poller, og farvannet er meget urent.

Hovedtyngden av folkemengden bor på Sotra, Litlesotra og den mellomliggende Bildøyna. Disse tre øyene har broforbindelse med hverandre, og over Vatlestraumen til Bergen. Broforbindelsen til Bergen ble åpnet i 1971 og førte til sterk boligutbygging og næringsutvikling i Fjell. Veksten i folketallet i tjueårsperioden 1950-70 var således gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot 3,9 prosent årlig i perioden 1970-90. Senere har veksten vært mer moderat, og i tiårsperioden 2007-17 utgjorde den gjennomsnittlige årlige veksten i Fjell 1,9 prosent mot 1,3 prosent i Hordaland som helhet.

Bebyggelsen er for en stor del konsentrert til større og mindre tettbebyggelser, samt ni tettsteder, de fleste på østkysten av Sotra, på Litlesotra og Bildøyna. Størst i 2016 var Knarrevik/Straume (10 818 innbyggere), Ågotnes (3821 innbyggere) og Knappskog (1559 innbyggere). Av de bosatte i Fjell bodde 2016 i alt 76 prosent i tettsteder mot 83 prosent i fylket som helhet.

Næringslivet er variert. Viktigste næring etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er industri og bergverk med 25 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 35 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Klart viktigste industribransje er verkstedindustrien med 89 prosent av industriens sysselsetting (2015), særlig maskin- og metallvareindustri. I denne forbindelse merkes en større oljebase på Ågotnes (Statoil). Av annen industri merkes produksjon av ulike mineralske produkter til industrien (Norwegian Talc AS i Knarrevik).

Det er flere anlegg for oppdrettsfisk, og denne næringen er blitt av vesentlig betydning for kommunen. Jordbruket er beskjedent og domineres av husdyrhold, vesentlig saue- og fjærfehold. For øvrig drives adskillig fiske, men det aller meste av fangsten ilandføres utenfor kommunen. I alt er bare en prosent av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringene (2015).

Varehandelen inkludert serverings- og overnattingsvirksomhet har vel 13 prosent av de sysselsatte med arbeidssted i kommunen (2015); dette er et par prosentandeler under gjennomsnittet for Hordaland. Det er et større kjøpesenter i Straume.

I alt 52 prosent av de yrkesaktive bosatt i Fjell har arbeid i andre kommuner (2015), de fleste i Bergen (39 prosent) og nabokommunene (i alt 5 prosent i Sund, Øygarden og Askøy).

Fjell har et godt utbygd veinett. Sotra bru på Fv. 555 fører fra Litlesotra over Vatlestraumen til fastlandet og Bergen. Fv. 555 går videre sørover til Klokkarvik i Sund, og Fv. 561 går nordover til Tjeldstø i Øygarden. Fv. 559 går fra Fjell kyrkje til Møvik på vestsiden av Sotra. Hordalands første undersjøiske veitunnel, Bjorøytunnelen, mellom Bjorøya og Tyssøy i Fjell og Håkonshella i Bergen, ble åpnet i 1996 (Fv. 197).

En rekke bussforbindelser knytter Fjell og nabokommunene sammen; særlig er det hyppige forbindelser til Bergen.

Fylkeskommunen driver Sotra videregåande skule i Straume.

Fjell hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Vest sammen med Askøy, Sund og Øygarden. Fjell er del av Bergen næringsregion sammen med Askøy, Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Sund og Øygarden.

Fjell kommune tilsvarer de tre soknene Fjell, Foldnes og Landro i Vesthordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fjell til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Fjell kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 36 grunnkretser:

  • Nordre Fjell: Turøy, Misje, Solsvik/Landro, Vindenes, Angeltveit, Ågotnes, Kårtveit/Eide
  • Indre Fjell: Spjeld, Fjereide, Knappskog, Morland/Morlandstø, Kolltveit, Bildøy, Ekerhovd, Lie
  • Sør og Ytre Fjell: Algrøy, Sekkingstad, Skålvik, Skoge-Møvik, Lokøy, Syltøy, Nesse, Kallestad, Tellnes, Ulveseth, Fjell
  • Litlesotra og Bjørøy: Anglevik/Våge, Foldnes vest, Foldnes aust, Foldnes sør, Knarrevik, Valen, Storhilleren/Straume, Arefjord/Bratholmen/Snekkevik, Ebbesvik, Bjorøy

Utgravninger av gårdsanlegg på Høybøen, antakelig i bruk fra midten av 1100-tallet til 1349–50. To kirkegårder fra koleraåret 1849 i Bildøydalen og Møvik. Av nyere severdigheter merkes Fjell festning på Sotra, bygget av tyskerne under siste krig; anlegget var et av de sterkeste festningsanleggene i Nord-Europa.

Roald Tellnes kunstsamling i Haganes på østsiden av Sotra. Fjell kirke, langkirke i tre, bygd 1874, påbygd 1972, Landro kapell, arbeidskirke i betong, bygd 1977 og Foldnes kyrkje, en særpreget kirke på Litlesotra fra 2001.

Kommunevåpenet (vedtatt 1957) har en sølv måke over svarte fjell med en sølv elv på blå bakgrunn; symboliserer hav, øyer og fjell og henspiller på naturen i kommunen.

Navnet er eg. norrønt gårdsnavn undir Fjalle, ‘under fjelle’.

  • Akselberg, Gunnstein m.fl.: Fjell bygdebok, b. 1: Det stig av hav- : natur- og kulturhistoria fram til 1700, 1996, isbn 82-7326-042-9, Finn boken
  • Skurtveit, Halvor m.fl.: Fjell bygdebok, b. 2-4: Gards- og slektshistoria, 2005-2008, isbn 978-82-514-0711-3, Finn boken
  • Trengereid, Nils: Fjell prestegjeld : kyrkja og folkelivet, 1937, Finn boken
  • Trengereid, Nils, red.: Bygdesoga for Fjell, 1970, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.