Quorum, betegnelse for det minste antall som må være til stede for at en forsamling skal være vedtaksfør. Se avstemning, beslutningsdyktighet.