Høring med statsrådene Per-Willy Amundsen og Ine Eriksen Søreide, 21.3.2017.
Høring med statsrådene Per-Willy Amundsen og Ine Eriksen Søreide, 21.3.2017. Av /NTB scanpix. Begrenset gjenbruk

kontroll- og konstitusjonskomiteen

Erna Solberg og Dag Terje Andersen

Statsminister Erna Solberg og komitéleder Dag Terje Andersen før kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om såkalt objektsikring. 27. august 2018.

Erna Solberg og Dag Terje Andersen
Av /NTB scanpix.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en fast stortingskomité opprettet 1993. Komiteen har ansvar for Stortingets kontroll med regjeringen, blant annet ved å føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtakene Stortinget fatter.

Komiteens oppgaver

Komiteen behandler meldinger fra Stortingets egne kontrollorganer, som Riksrevisjonen, Sivilombudet (Stortingets ombud for forvaltningen) og EOS-utvalget. Dessuten behandler komiteen forslag til endringer i Grunnloven. I den forbindelse behandlet komiteen i 2014 flere forslag til ny ordlyd i Grunnloven, i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven. Under kontroll- og konstitusjonskomiteen hører også saker angående valglovgivningen og saker som kan resultere i riksrett. Komiteen har også ansvar for å gjennomgå protokollene fra statsråd og for regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak.

Samtlige partier på Stortinget har vanligvis minst ett medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Initiativrett

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan også ta egne initiativer til undersøkelser i forvaltningen. Dette til forskjell fra de øvrige stortingskomiteene, som bare kan behandle saker som de får oversendt fra Stortinget. For eksempel tok komiteen opp hvordan regjeringen håndterte det da en ny sentralbanksjef ble utnevnt i 1994. Komiteen kan forta egne undersøkelser i forvaltningen for å få bekreftet at regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets intensjoner og vedtak.

Åpne høringer

Fra 1996 fikk komiteen innført en prøveordning med åpne komitéhøringer i Stortinget. Den første høringen fant sted våren 1996 og omhandlet dataskandalen i Rikstrygdeverket (Tress-90). Dette er senere blitt en fast ordning. Blant de mer kjente åpne høringene er arbeids- og sosialministerens redegjørelse for praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004. Denne høringen ble holdt 9. og 10. januar 2020. Andre høringer som har vært framme i media er høringen om håndteringen av omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå i januar og mars 2018 og høringen i november 2017 om rapporten til Stortinget fra granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star.

Andre oppgaver

Fra 2009 har kontroll- og konstitusjonskomiteen i tillegg ansvaret for reglene om valg til Sametinget, og for meldinger fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige, ettersom forsvarskomiteen samtidig ble nedlagt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg