Rettstvist, 1. I arbeidsretten er en rettstvist en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller eksistens eller om krav som bygger på en tariffavtale (arbeidstvistloven av 27. januar 2012 § 1 bokstav i). Begrepet var i vanlig bruk mellom arbeidslivets parter, av Arbeidsretten og i juridisk faglitteratur i mange år, men uten å ha vært definert i lov før arbeidstvistloven av 2012 trådte i kraft.

Rettstvister må løses med rettslige midler (for eksempel sak for Arbeidsretten eller voldgift) og ikke ved streik, lockout eller annen arbeidskamp. Dette følger av arbeidstvistlovens § 8 første ledd og tjenestetvistloven av 18. juli 1958 § 20 nr. 1.

2. I folkeretten er en rettstvist en tvist av rettslig art, for eksempel om hvilken stat som ut fra gjeldende rett har krav på et landområde. Et eksempel er tvisten mellom Danmark og Norge om suvereniteten over Øst-Grønland, som Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie avgjorde i 1933.

Sml. interessetvist.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.