Rettspraksis, den praksis domstolene etablerer og følger i sine avgjørelser. Særlig Høyesteretts praksis har betydning som rettskildefaktor. Jf. prejudikat.