Lovforarbeid, dokument som er blitt til som ledd i forberedelsen av en lov, og som kan brukes ved tolkning av lovens tekst. De viktigste forarbeidene er lovproposisjoner til Stortinget (Prop. L., inntil 2009 Odelstingsproposisjoner, se proposisjon), stortingskomiteenes innstillinger til Stortinget (Innst. L., inntil 2009 Innstillinger til Odelstinget) og referater fra debattene om lovforslaget i Stortinget (inntil 2009 Odelstinget og Lagtinget). Til forarbeidene hører også dokumenter som er blitt til før utarbeidelsen av lovproposisjonen, som NOUer, ekspertkomitéinnstillinger og høringsnotater.