Nordøstgrønlands Nationalpark, verdens største nasjonalpark, opprettet 1974 på Grønland. Den omfatter området mellom Hall-landet i nord og Liverpool land i sør, med en kystlinje på ca. 2000 km og et areal på ca. 700 000 km2. Blant dyreartene kan nevnes praktærfugl, moskusokse, hvalross, seler og isbjørn, foruten mange mindre pattedyr og fugler. Nasjonalparken utgjør et av verdens mest enestående naturområder og omfatter et helhetlig og praktisk talt intakt økologisk system.