Populærkultur er et samlebegrep som omfatter flere felt, for eksempel triviallitteratur, populærmusikk og ukepresse.