I tillegg til Marinettis første futuristiske manifest fikk Teknisk manifest for den futuristiske litteratur (1912) betydning for futurismen som litterær retning i Italia. Her settes fart, handling, forandring og dynamikk frem som nye verdier. Den futuristiske litteraturen skulle besynge lokomotivene, flyene og fabrikkene. Futuristenes ekstreme vitalisme og kraftforherligelse førte bl.a. til at fascismen stilte seg positiv til enkelte sider ved retningen, og Marinetti ble senere en av stifterne av det fascistiske parti. Kretsen av futuristiske forfattere i Italia ble oppløst 1924.