Mens vi venter på Godot, fransk originaltittel En attendant Godot, skuespill (1952, norsk overs. 1964) av Samuel Beckett; et sentralt stykke i etterkrigstidens absurde teater.