Morfologi

Morfologi, også kalla formlære, er den greina av språkvitskapen der ein studerer ordbøying og orddanning. Ordbøying og orddanning kan illustrerast med orda i tabell 1 og tabell 2, der uttrykk tyder den lydlege (fonologiske) eller skriftlege (grafiske) forma til eit ord.Tabell 1: Ordbøying uttrykk ordklasse tyding sovne verb ‘falle i søvn; infinitiv’ sovn verb ‘falle i søvn; imperativ’ sovnar verb ‘falle i søvn; indikativ, presens’ sovna verb ‘falle i søvn; indikativ, preteritum’ sovna verb ‘falle i søvn; partisipp, perfektum’ sovnande verb ‘falle i søvn; partisipp, presens’ Tabell 2: Orddanning uttrykk ordklasse tyding sove verb ‘liggje i ein medvitslaus kviletilstand' sovne verb ‘falle i søvn’ søvn substantiv ‘medvitslaus kviletilstand når ein søv’ søvnig adjektiv ‘som kjenner trong til å sove’ søve verb ‘få til å sove’ forsove (seg) verb ‘sove lenger enn planlagt’ halvsove verb ‘sove halvt, døse, dorme’ Tabell 1 viser alle bøyingsformene til verbet sovne. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Theil

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 124 artikler:

T

  1. tempus