Morfologi er den greina av språkvitskapen som handlar om ordbøying og orddanning. Morfologi blir også kalla formlære. Eksempel på ordbøying er at substantivet fest har bøyingsformene fest, festen, festar, festane.Eksempel på orddanning er at det frå substantivet fest har blitt laga avleiingar som adjektiv som festleg og verb som feste og samansetningar (samansette ord) som fyllefest.. Hele artikkelen

Ny artikkel