Morfologi

Morfologi, også kalla formlære, er den greina av språkvitskapen der ein studerer ordbøying og orddanning.Ordbøying og orddanning kan illustrerast med orda i tabell 1 og tabell 2, der uttrykk tyder den lydlege (fonologiske) eller skriftlege (grafiske) forma til eit ord.Tabell 1: Ordbøyinguttrykkordklassetydingsovneverb‘falle i søvn; infinitiv’sovnverb‘falle i søvn; imperativ’sovnarverb‘falle i søvn; indikativ, presens’sovnaverb‘falle i søvn; indikativ, preteritum’sovnaverb‘falle i søvn; partisipp, perfektum’sovnandeverb‘falle i søvn; partisipp, presens’Tabell 2: Orddanninguttrykkordklassetydingsoveverb‘liggje i ein medvitslaus kviletilstand'sovneverb‘falle i søvn’søvnsubstantiv‘medvitslaus kviletilstand når ein søv’søvnigadjektiv‘som kjenner trong til å sove’søveverb‘få til å sove’forsove (seg)verb‘sove lenger enn planlagt’halvsoveverb‘sove halvt, døse, dorme’Tabell 1 viser alle bøyingsformene til verbet sovne. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Rolf Theil

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 124 artikler:

T

  1. tempus