Felleskjønn er fellesbetegnelse på hunkjønn (femininum) og hankjønn (maskulinum) i norsk. Felleskjønn er oppstått ved sammenfall av opprinnelig hankjønn og hunkjønn: en båt – båten, en bok – boken.