United Aircraft Corporation (UAC) er et russisk aksjeselskap etablert i 2006 for å samle russisk flyindustri. Den russiske stat eide februar 2012 over 83% av aksjene i UAC. UAC eier blant annet flyprodusenten Irkut, og eier eller er deleier i konstruksjonsbyråene Antonov , Berijev , Iljusjin , Jakovlev , MiG , Mjasisjtsjev, Tupolev og Sukhoj .