Det strategiske bombeflyet Tu-160 Blackjack

Tupolev er et russisk konstruksjonsbyrå for utvikling av fly oppkalt etter Andrej Nikolajevitsj Tupolev. Byrået er mest kjent for sine bombefly, men har også utviklet en rekke passasjerfly. Flytypene har prefikset Tu i betegnelsen, etter Tupolev.

Historie

Byrået har røtter tilbake til 1922, da Andrej Tupolev ble leder for flydepartementet ved det sentrale aero-hydrodynamiske institutt i Moskva. I 1936 ble flyfabrikk 156 etablert, og det som senere ble kjent som OKB-156 (statlig konstruksjonsbyrå 156) under ledelse av Andrej Tupolev ble knyttet opp mot den. I 1972 tok sønnen Aleksej Andrejevitsj Tupolev over ledelsen av byrået, og fra 1973 ble for første gang navnet Tupolev offisielt knyttet til byrået. I 1992 ble Tupolev et aksjeselskap, og fra 2006 har Tupolev vært en del av United Aircraft Corporation, eid av det statseide konsernet Rostec.

Flytyper

TB-1

TB-1 var et tomotors tungt bombefly. Det fløy første gang i 1925, og 216 fly ble produsert fra 1929 til 1932. Det ble tatt i bruk fra 1929, og første gang brukt i strid samme år under konflikten med Kina samme år, og senere under konfliktene med Japan på slutten av 1930-tallet, og under vinterkrigen mot Finland. Under andre verdenskrig ble det brukt som transportfly.

ANT-5

ANT-5

SDASM Archives.

ANT-5 var et enmotors, enseters jagerfly (sesquiplan). Det var utviklet under ledelse av Pavel Sukhoj, og fløy første gang i 1927, og var i bruk i det sovjetiske flyvåpenet fra 1930 til midten av 1930-tallet som I-4. 369 ANT-5 skal ha blitt produsert. Det var utstyrt med en nisylindret stjernemotor med en ytelse på 420 hestekrefter, og var utrustet med to mitraljøser.

TB-3

TB-3 var et firemotors tungt bombefly. Det fløy første gang i 1930, og ble tatt i bruk fra 1932. Over 800 TB-3 ble produsert, og det ble brukt under konfliktene med Japan på slutten av 1930-tallet, under invasjonen av Polen i 1939, under vinterkrigen mot Finland og under andre verdenskrig som bombefly frem til 1943, siste gang under slaget ved Kursk, og som transportfly helt frem til slutten av krigen.

SB-2

SB-2 var et tomotors bombefly brukt under andre verdenskrig. Det fløy første gang i 1934, ble tatt i bruk fra 1936, og over 6800 SB-2 ble produsert. Det ble første gang brukt i strid under den spanske borgerkrigen fra 1936, og brukt under konfliktene med Japan på slutten av 1930-tallet, av Kina under den andre kinesisk-japanske krig, under vinterkrigen mot Finland, og under andre verdenskrig som bombefly frem til 1943. Det ble også produsert en variant som stupbombefly som Ar-2 fra 1941, og SB-2 ble produsert på lisens i Tsjekkoslovakia som Avia B-71, sistnevnte brukt av Tsjekkoslovakia, Bulgaria, Tyskland og Finland.

Pe-8

Pe-8

SDASM Archives.

Pe-8 var et tungt firemotors bombefly brukt under andre verdenskrig. Det fløy første gang i 1936, og ble levert det sovjetiske flyvåpenet fra 1940. Opprinnelig var det produsert som TB-7, men betegnelsen ble endret til Pe-8 etter Vladimir Petljakov i 1942 av politiske grunner. Det ble brukt til å bombe mål i Tyskland, blant annet Berlin i august 1942, men på grunn av krigsforholdene brukte det sovjetiske flyvåpenet det mest som et taktisk bombefly.

Su-2

Su-2 var et toseters, enmotors lett bombefly brukt under andre verdenskrig. Det var utviklet under ledelse av Pavel Sukhoj, og fløy første gang i 1937. I alt ble 877 fly produsert, både som BB-1, som var Tupolevs offisielle betegnelse, og Su-2 etter Pavel Sukhoj.

Tu-2

Tu-2
SDASM Archives.

Tu-2 var et tomotors taktisk bombefly, brukt under andre verdenskrig. Det fløy første gang i 1941, men ble ikke satt i produksjon og levert før fra 1943 på grunn av at produksjonen av jagerfly var prioritert. Tu-2 hadde NATO-kodenavnet Bat.

Tu-4

Tu-4
SDASM Archives.

Tu-4 var et firemotors strategisk bombefly. Det var en kopi av det amerikanske B-29 Superfortress.

Andre verdenskrig hadde ført til at flyindustrien i Sovjetunionen ble liggende etter i utvikling på mange områder, og dette førte til at man besluttet å kopiere det amerikanske bombeflyet B-29 Superfortress, hvorav flere hadde måttet nødlande på sovjetisk territorium etter tokt mot Japan. I utgangspunktet skilte Tu-4 seg fra originalen bare i detaljer som blant annet motorer og bestykning, men var en stor utfordring da amerikansk teknologi på de fleste områder lå langt foran.

Tu-4 fløy første gang 19. mai 1947 og ble tatt i bruk fra 1949. Som bombefly ble det begynt faset ut fra 1954 og på begynnelsen av 1960-tallet var det ikke lenger i bruk. Et antall Tu-4 ble også eksportert til Kina på 1950-tallet, de gjenværende av disse ble på 1970-tallet utstyrt med turbopropmotorer, og noen få var i bruk i det kinesiske flyvåpenet opp til 1990-tallet.

Det finnes ingen sikre kilder på antall Tu-4 totalt, men i perioden 1947 til 1952 ble det trolig produsert omkring 1200 fly. Tu-4 hadde NATO-kodenavnet Bull.

Tu-14

Tu-14

SDASM Archives.

Tu-14 var et tomotors jetdrevet torpedofly. Det fløy første gang i 1949, og ble tatt i bruk fra 1952. Det ble produsert 150 Tu-14, og det var i bruk i den sovjetiske marinen frem til 1959. Tu-14 hadde NATO-kodenavnet Bosun.

Tu-16

Tu-16 er et tomotors jetdrevet bombefly. Det fløy første gang i 1952, og ble tatt i bruk i 1955. Det ble også produsert på lisens i Kina under betegnelsen H-6, og H-6 var ved utgangen av 2022 fremdeles i bruk i Kina. Tu-16 har NATO-kodenavnet Badger.

Tu-22

Tu-22 var et tomotors supersonisk bombe- og rekognoseringsfly. Det fløy første gang i 1958, og ble tatt i bruk fra 1963. Tu-22 hadde NATO-kodenavnet Blinder.

Tu-22M

Tu-22M

.
Lisens: CC BY NC 2.0

Tu-22M er et tomotors supersonisk bombefly med svingbare vinger. Det fløy første gang i 1969, og ble levert fra 1975. Det er fremdeles brukt av det russiske flyvåpenet, og har fra 2022 vært brukt under krigen i Ukraina. Tu-22M har NATO-kodenavnet Backfire.

Tu-95

Tu-95 er et firemotors turbopropdrevet strategisk bombefly. Det fløy første gang i 1952, og ble levert til det sovjetiske flyvåpenet fra 1955. Det er fremdeles brukt av det russiske flyvåpenet. Tu-95 har NATO-kodenavnet Bear.

Tu-104

Tu-104
SDASM Archives.

Tu-104 var et tomotors jetdrevet passasjerfly. Det fløy første gang i 1955 og ble tatt i bruk fra 1956. Det var det første sovjetiske jetdrevne passasjerflyet som ble tatt i bruk, og det andre i verden etter det britiske Comet. Tu-104 hadde NATO-kodenavnet Camel.

Tu-114

Tu-114

SDASM Archives.

Tu-114 var et langdistanse firemotors turbopropdrevet passasjerfly. Tu-114 var basert på bombeflyet Tu-95, og fløy første gang 15. november 1956. Tu-114 foretok sin første regulære ruteflygning med Aeroflot 24. april 1961 på ruten Moskva-Khabarovsk og var i regulær trafikk frem til 1976. I alt ble 31 serieproduserte Tu-114 bygget frem til 1965. Tu-114 var utstyrt med fire turbopropmotorer med kontraroterende propeller og en ytelse på opptil 11 185 kilowatt hver, og flyet hadde kapasitet for opptil 224 passasjerer. Tu-114 hadde NATO-kodenavnet Cleat.

Tu-124

Tu-124

SDASM Archives.

Tu-124 var et tomotors jetdrevet regionalt passasjerfly. Det var det første sovjetiske serieproduserte passasjerfly med turbofanmotorer (se flymotor). Tu-124 fløy første gang 29. mars 1960, og foretok sin første regulære ruteflygning med Aeroflot 2. oktober 1962 på ruten Moskva–Tallinn. I alt ble omkring 110 Tu-124 produsert frem til 1966, og i tillegg ble 55 fly produsert for det sovjetiske flyvåpenet fra 1962 til 1968. Hos Aeroflot var flytypen i regulær trafikk frem til første halvdel av 1980-tallet. Flyet hadde normalt kapasitet for 44 til 56 passasjerer. Tu-124 hadde NATO-kodenavnet Cookpot.

Tu-126

Tu-126
SDASM Archives.

Tu-126 var et firemotors turbopropdrevet AWACS-fly. Tu-126 var basert på passasjerflyet Tu-114. Det ble bygget i alt ni Tu-126, og disse var i bruk i det sovjetiske flyvåpenet fra 1965 til 1980-tallet. Tu-126 hadde NATO-kodenavnet Moss.

Tu-128

Tu-128 var en tomotors, toseters avskjæringsjager, og er det største jagerflyet i verden som har vært i bruk. Det fløy første gang i 1961, og ble levert det sovjetiske flyvåpenet fra 1966. Tu-114 hadde NATO-kodenavnet Fiddler. I Vesten var flyet opprinnelig kjent som Tu-28.

Tu-134

Tu-134 er et tomotors jetdrevet regionalt passasjerfly, i utgangspunktet en videreutvikling av Tu-124 med forlenget skrog, større vingespenn og blant annet ble motorene flyttet til halepartiet. Tu-134 fløy første gang i 1963, og ble tatt i bruk fra 1967. Tu-134 har NATO-kodenavnet Crusty.

Tu-142

Tu-142

SDASM Archives.

Tu-142 er et maritimt patruljefly og antiubåtfly, og en variant av bombeflyet Tu-95. Tu-142 fløy første gang 18. juni 1968, og ble levert fra 1970. Den russiske marinen hadde ved utgangen av 2022 22 Tu-142. Tu-142 ble også eksportert til India, hvor det var i bruk fra 1988 til 2017. Tu-142 har NATO-kodenavnet Bear.

Tu-143

Tu-143 er en enmotors turbojetdrevet rekognoseringsdrone. Det fløy første gang i 1970, og ble akseptert for bruk av det sovjetiske flyvåpenet i 1976. I alt ble 950 Tu-143 produsert. Den har vært brukt av Ukraina under krigen i Ukraina fra 2022.

Tu-144

Tu-144
SDASM Archives.

Tu-144 var et firemotors supersonisk passasjerfly. Det regnes som det første supersoniske passasjerfly som ble satt i trafikk, og er det eneste supersoniske passasjerfly som har vært i bruk utenom Concorde. Tu-144 fløy første gang i 1968, og var i trafikk fra 1975 til 1978. Tu-144 hadde NATO-kodenavnet Charger.

Tu-154

Tu-154 er et tremotors passasjerfly. Det fløy første gang i 1968, og ble tatt i bruk fra 1971. Tu-154 har NATO-kodenavnet Careless.

Tu-160

Tu-160 er et firemotors supersonisk strategisk bombefly med dreibare vinger. Det fløy første gang i 1982, og ble levert det sovjetiske flyvåpenet fra 1987. Tu-134 har NATO-kodenavnet Blackjack.

Tu-204

Tu-204-300
.
Lisens: CC BY SA 2.0

Tu-204 er et tomotors passasjerfly. Tu-204 fløy første gang 2. januar 1989, og fløy første gang i regulær rutetrafikk med passasjerer 23. februar 1996 med flyselskapet Vnukovo Airlines på ruten MoskvaMineralnyje Vody. Tu-204 ble ingen kommersiell suksess, og bare 52 fly ble produsert av Aviastar-SP. I tillegg er 22 av varianten Tu-214 produsert av KAPO.

Den første varianten av Tu-204 var utstyrt med to turbofanmotorer (se flymotor), hver med en skyvkraft på 158,3 kilonewton. Flyet har kapasitet for opptil 214 passasjerer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg