Styrte våpen, våpen som blir styrt mot målet av signaler fra et system i utskytingsposisjon, eller som har innebygd målsøker som styrer dem mot målet.