Flybombe, bombe konstruert for å slippes fra fly. På bombefly bæres bombene i egne rom under flyet, men på jagerbombere og andre mindre fly er de anbrakt under kropp og vinger. Flybomber kan være frittfallende eller styrte, de sistnevnte kan ved hjelp av styresystemer dirigeres inn mot målet. De vanligste flybombetyper er sprengbomber og brannbomber, men det finnes også gassbomber, røykbomber, lysbomber, samt kjernefysiske bomber.