Straumvatnet, innsjø Røyrvasselva i Sørfold kommune, Nordland, rett ovenfor munningen av elva i botnen av Sørfolda; 6,7 km2, 6 moh. På eidet mellom Straumvatnet og Sørfolda ligger tettstedet Straumen, administrasjonssenter i Sørfold kommune.