Valljord, industristed på vestsiden av Sørfolda, Sørfold kommune, Nordland, like utenfor kommunesenteret Straumen ved fjordbotnen. Salten Verk tilhørende Elkem ASA produserer her ferrosilisium.