Mørsvikbotn, grend i Sørfold kommune, Nordland, ved E 6, innerst i Mørsvikfjorden som utgjør innerste del av Nordfolda; 106 innbyggere (2016). Campingplass. Samisk offerplass fra 1500- og 1600-tallet.