Tjoarvekrajgge, kalksteinsgrotte i Sørfold kommune, Nordland, i Bonåsdalen nord for Leirfjorden. Grotten ble oppdaget av grotteentusiaster i 1993. Ifølge oppmåling sommeren 2006 er den kartlagte delen av grotten 20 047 m. Tjoarvekrajgge er med dette Nordens lengste grotte. Dybden er målt til 502 m.