Sørfold er en kommune i Nordland fylke, i området Salten, nordøst for Bodø, der den omslutter fjorden Sørfolda med sidearmene Leirfjorden, Sjunkfjorden og Sagfjorden, samt indre del av Mørsvikfjorden, en sidearm av Nordfolda, i nord. Kommunen omfatter dessuten fjelltraktene østover til riksgrensen.Sørfold grenser til Hamarøy i nordøst, Sverige i øst, Fauske i sør, Bodø i vest og Steigen i nordvest.Administrasjonssenter er Straumen.. Hele artikkelen