Sørfolda, fjord i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland, den sørlige av de to hovedarmene av fjorden Folda i Salten; 40 km lang fra Prestmåsøya til botnen av Sørfjorden innerste del av Leirfjorden. Sørfolda er opptil 571 m dyp utenfor munningen av Sjunkfjorden fra sør. Fra Sørfolda går Leirfjorden mot nordøst; hovedløpet fører mot sørøst inn til Straumen, administrasjonssenter i Sørfold. På østsiden av Sørfolda og Leirfjorden går E 6.