Driftsentral, kontrollrom i kraftstasjoner, transformatorstasjoner og i større fabrikkanlegg, se kontrollrom. Vanlig i dag er at grupper av kraftstasjoner og transformatorstasjoner blir overvåket og fjernstyrt fra ett sentralt sted – en regional driftsentral, gjerne kalt gruppesentral.