Spacehab, navn på trykkseksjon som kan medføres i den amerikanske romfergens lasterom for å øke oppholdsvolumet og lagringskapasiteten om bord. Finnes i enkle og doble versjoner, hvorav de enkelte utvider trykkvolumet med 21 m3. Adgang gjennom en tunnel koblet til luftslusen i romfergens oppholdsseksjon. Benyttet første gang på STS-57 med oppskytning 21. juni 1993.