Oppgradere, gi høyere grad eller verdi, forbedre; installere siste versjon av et program, eller nye komponenter i et datasystem for å gi økt ytelse.