CNES, fork. for fransk Centre National d'Études Spatiales [sãtr nasiånal detyd spasial], Det nasjonale senter for romstudier. Organiserer og koordinerer romvirksomheten i Frankrike.