Småværet, grend, tidligere fiskevær i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Stedet ligger ytterst på Hasvåghalvøya der Bølefjorden møter havet. Selv om bosetningen har gått kraftig tilbake de siste tiårene er stedet fortsatt bebodd, og det er kommet til en del turistvirksomhet. Ved en brann 28. januar 2014 ble mye av bebyggelsen ødelagt.