Sagelva er ei elv i Salangen kommune, Troms. Den kommer fra Vestre og Østre Sagvatnet (henholdsvis 586 og 589 moh.), renner mot nordvest og munner ut i Sagfjorden like utenfor fjordbotnen. Nedbørfeltet er 69 km2.