Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

psykolog

Artikkelstart

Psykolog er en person med utdanning i psykologi. I Norge brukes tittelen mer avgrenset enn vanlig, da tittelen psykolog er en beskyttet yrkestittel med bestemte krav til utdanningen. Psykologer arbeider som helsepersonell. I andre land har man ikke nødvendigvis en slik beskyttelse av tittelen, for eksempel må man i Storbritannia være clinical psychologist for å kunne praktisere som helsepersonell.

Faktaboks

Uttale
psykolˈog
Etymologi
av psyko- og log

Utdanning

Fullført profesjonsstudium i psykologi, som gir tittelen cand. psychol. (candidatus psychologiae), er lagt til grunn for den offentlige godkjenning som psykolog i Norge. Det er foretatt en europeisk samordning av kravene til autorisasjon som psykolog, Europsy-diplomet, som de enkelte land kan slutte seg til. Dette setter krav om en femårig psykologutdannelse på universitetsnivå og to års klinisk praksis. Kravene til Europsy-diplom samsvarer i store trekk med den norske psykologutdanningen, men norske psykologer må ha tilleggspraksis for å kunne godkjennes. Annen utdanning, som mastergrad i psykologi ved et universitet som gir klinisk utdanning, godkjennes i unntakstilfeller.

Profesjonsstudiet ble, under betegnelsen embetsstudium, innført ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, ved lov av 29. juni 1956, til avløsning av eksamen i psykologi etter lov av 21. mai 1948. Psykologiske profesjonsutdannelser er siden også etablert ved universitetene i Bergen (1968), Tromsø (1991) og Trondheim (1995). Alle universitetene i Norge tar opp studenter direkte fra videregående skole. Profesjonsstudiet i psykologi omfatter teoretisk skolering og praksistjeneste, og avsluttes med en hovedoppgave. Samlet studietid er seks år.

Profesjonsstudiet i psykologi må skilles fra masterstudiet i psykologi, som er et femårig utdanningsløp. Alle universitetene i Norge tilbyr også masterløpet. Det har de siste årene vært diskusjon om berettigelsen av dette skillet.

Psykologyrket

Ved utgangen av 2021 var det cirka 10 000 autoriserte psykologer i Norge. Majoriteten av psykologene arbeider innenfor den offentlige helsesektoren med ulike oppgaver innen klinisk psykologi. De øvrige arbeider på forskjellige områder innen skolesektoren, i sosiale institusjoner, private og offentlige bedrifter, i privat praksis, i forskning eller offentlig administrasjon.

For å kunne praktisere som psykolog må man i Norge ha autorisasjon, som utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjonen kan tilbakekalles av Statens helsetilsyn, dersom det foreligger brudd på forutsetningene for autorisasjon som er nedfelt i helselovene. Alle autoriserte psykologer kan ta pasienter med problemer av psykisk og mellommenneskelig art i behandling.

Blant privatpraktiserende psykologer kan godkjente spesialister i klinisk psykologi med kommunal eller fylkeskommunal avtale gi behandling som gir rett til refusjon fra folketrygden. Psykologspesialister med spesialkompetanse i alvorlig psykopatologi og særskilt erfaring fra psykiatriske avdelinger kan også vurdere behov for tvangsinnleggelse og andre tvangstiltak, bortsett fra medikamentell behandling.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg