Psykolog er en person med utdanning i psykologi. I Norge brukes tittelen mer avgrenset enn vanlig, da tittelen psykolog er en beskyttet yrkestittel med bestemte krav til utdanningen. Psykologer arbeider som helsepersonell. I andre land har man ikke nødvendigvis en slik beskyttelse av tittelen, for eksempel må man i Storbritannia være clinical psychologist for å kunne praktisere som helsepersonell.

Fullført profesjonsstudium i psykologi, som gir tittelen cand. psychol. (candidatus psychologiae), er lagt til grunn for den offentlige godkjenning som psykolog i Norge. Det er foretatt en europeisk samordning av kravene til autorisasjon som psykolog, Europsy-diplomet, som de enkelte land kan slutte seg til. Dette setter krav om en femårig psykologutdannelse på universitetsnivå og to års klinisk praksis. Kravene til Europsy-diplom samsvarer i store trekk med den norske psykologutdanningen, men norske psykologer må ha tilleggspraksis for å kunne godkjennes. Annen utdanning, som mastergrad i psykologi ved et universitet som gir klinisk utdanning, godkjennes i unntakstilfeller.

Profesjonsstudiet ble, under betegnelsen embetsstudium, innført ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, ved lov av 29. juni 1956, til avløsning av eksamen i psykologi etter lov av 21. mai 1948. Psykologiske profesjonsutdannelser er siden også etablert ved universitetene i Bergen (1968), Tromsø (1991) og Trondheim (1995). Som grunnlag for opptak til profesjonsstudiet, kreves et introduksjonskurs i psykologi før opptak i Tromsø. Universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim tar opp studenter direkte fra videregående skole. Profesjonsstudiet i psykologi omfatter teoretisk skolering og praksistjeneste, og avsluttes med en hovedoppgave. Samlet studietid er seks år.

Profesjonsnsstudiet i psykologi må skilles fra masterstudiet i psykologi, som er et femårig utdanningsløp. Alle universitetene i Norge tilbyr også masterløpet. Det har de siste årene vært diskusjon om berettigelsen av dette skillet.

Per 1. januar 2012 var det totalt 6 957 autoriserte psykologer i Norge. Majoriteten av psykologene arbeider innenfor den offentlige helsesektoren med ulike oppgaver innen klinisk psykologi. De øvrige arbeider på forskjellige områder innen skolesektoren, i sosiale institusjoner, private og offentlige bedrifter, i privat praksis, i forskning eller offentlig administrasjon.

For å kunne praktisere som psykolog må man i Norge ha autorisasjon, som utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjonen kan tilbakekalles av Statens helsetilsyn, dersom det foreligger brudd på forutsetningene for autorisasjon som er nedfelt i helselovene. Alle autoriserte psykologer kan ta pasienter med problemer av psykisk og mellommenneskelig art i behandling.

Blant privatpraktiserende psykologer kan godkjente spesialister i klinisk psykologi med kommunal eller fylkeskommunal avtale gi behandling som gir rett til refusjon fra folketrygden. Psykologspesialister med spesialkompetanse i alvorlig psykopatologi og særskilt erfaring fra psykiatriske avdelinger kan også vurdere behov for tvangsinnleggelse og andre tvangstiltak, bortsett fra medikamentell behandling.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.