Psykolog er en person med utdanning i psykologi. I Norge er psykolog en beskyttet yrkestittel med bestemte krav til utdanningen. Psykologer er utdannet som helsepersonell. I andre land har man ikke nødvendigvis en slik beskyttelse av tittelen, for eksempel må man i Storbritannia være clinical psychologist for å kunne praktisere som helsepersonell.

Faktaboks

Uttale
psykolˈog
Etymologi
av psyko- og log

Utdanning

Fullført profesjonsstudium i psykologi, som gir tittelen cand. psychol. (candidatus psychologiae), er lagt til grunn for den offentlige godkjenning som psykolog i Norge. Annen utdanning, som mastergrad i psykologi fra utenlandske universiteter som gir klinisk utdanning, godkjennes kun i unntakstilfeller.

Profesjonsstudiet ble under betegnelsen embetsstudium opprettet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo i 1956. Psykologiske profesjonsutdanninger er siden også etablert ved universitetene i Bergen (1968), Tromsø (1991), og Trondheim (1995). Alle universitetene i Norge tar opp studenter direkte fra videregående skole. Profesjonsstudiet i psykologi omfatter teoretisk akademisk utdanning og klinisk praksis og avsluttes med en vitenskapelig hovedoppgave. Samlet studietid er seks år.

Det er foretatt en europeisk samordning av kravene til autorisasjon som psykolog, Europsy-diplomet, som de enkelte land kan slutte seg til. Dette setter krav om en femårig psykologutdannelse på universitetsnivå og to års klinisk praksis. Kravene til Europsy-diplom samsvarer delvis med den norske psykologutdanningen, men norske psykologer må vise til dokumentert klinisk praksis for å få Europsy-diplomet.

Psykologyrket

Ved utgangen av 2021 var det cirka 10 000 autoriserte psykologer i Norge. Majoriteten av psykologene arbeider innenfor den offentlige helsesektoren med ulike oppgaver innen klinisk psykologi. De øvrige arbeider på forskjellige områder innen skolesektoren, private og offentlige bedrifter, i private helseinstitusjoner, i privat praksis, i forskning eller i offentlig administrasjon.

For å kunne praktisere som psykolog må man i Norge ha autorisasjon, som utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjonen kan tilbakekalles av Statens helsetilsyn, dersom det foreligger brudd på forutsetningene for autorisasjon som er nedfelt i helselovene. Alle autoriserte psykologer kan ta pasienter med sykdommer og vansker av psykisk og mellommenneskelig art i behandling.

Privatpraktiserende psykologer med godkjent spesialitet i klinisk psykologi og driftstilskudd fra staten kan gi behandling og utredning som gir rett til refusjon fra folketrygden. Psykologspesialister med spesialkompetanse i alvorlig psykopatologi og særskilt erfaring fra psykiatriske avdelinger kan også vurdere behov for tvangsinnleggelse og andre tvangstiltak, bortsett fra medikamentell behandling. Alle psykologer kan henvise pasienter til annen behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg