Jordbrukspolitikk, område innen politikken som legger rammene for jordbruksproduksjonen. Omfatter både økonomiske og juridiske virkemidler som regulerer produksjonen og omsetningen av jordbruksvarer. Se jordbruksavtalen og landbrukspolitikk.