Bergen, stiftet 1985; har som formål å gi undervisning i skrivekunst og også styrke norsk skriftkultur. Akademiet har siden opprettelsen fått økonomisk støtte fra Hordaland fylkeskommune, fra 1991 også fra staten. Akademiet gir undervisning i ulike skjønnlitterære sjangere, og det er i hovedsak forfattere som underviser.