Sveve, planteslekt i kurvplantefamilien. Flerårige urter med melkesaft, oftest med bladrosett og bladet stengel med en eller flere kurver. Blomstene er gule, sjelden oransjerøde eller purpurrøde. Hos hårsvever, Pilosella, som er så godt skilt fra de øvrige svevene at den ofte regnes som en egen slekt, har noen arter seksuell utvikling med vanlig befruktning. Men ellers skjer utviklingen her og hos den andre slekten, Hieracium, uten befruktning (ved apomixis). Slekten Hieracium, ekte svever, deles i 14 seksjoner, hvorav de viktigste er beitesvever, bergsvever, bladsvever, blåsvever, dovresvever og fjellsvever. Til sammen flere tusen arter, i Skandinavia minst 2000. Voksestedene er bakker og berg, småskog, skoglier og beitemark, i fjellet til langt opp på høyfjellet. I Norge er slekten grundig undersøkt og beskrevet av lektor S. O. F.