Faktaboks

Norsk Data
A/S Nordata – Norsk Data Elektronikk (1968–1976), AS Norsk Data (ND) (1976–1992).
ND-560 reklame
ND-560-system, foto fra en reklamebrosjyre fra 1984.
ND-560 reklame
Av /Norsk Data.
Logo
Norsk Datas logo, i bruk fra andre halvdel av 1970-årene.
Logo
Av .

Norsk Data (ND) var et norsk IT-selskap som var en av de ledende produsentene av datamaskiner i Norge på 1970- og 1980-tallet. Selskapet spesialiserte seg på å lage minidatamaskiner med tilhørende administrativ og teknisk programvare. Det ble grunnlagt i 1967 og avviklet i 1992.

Norsk Data hadde en sterk tilstedeværelse i det skandinaviske og europeiske markedet. På det meste sysselsatte selskapet nærmere 4500 arbeidstakere og i 1986 ble selskapet rangert som det tredje mest lønnsomme datafirmaet i verden, kun slått av Cray og Microsoft. Norsk Data klarte imidlertid ikke den raske teknologiske overgangen fra minimaskiner til mikromaskiner (PCer) i 1980-årene, og ble avviklet i 1992.

Etablering og startfase

Oppstart av Nord-1
Industriminister Sverre Walter Rostoft starter Norsk Data-Elektronikks første maskin av type Nord 1. Lars Monrad-Krohn til venstre i bildet. Foto fra 21. mai 1968.
Oppstart av Nord-1
Av .
Undervisning, Norsk data, 1970-tallet
Demonstrasjon av en Nord-10, foto fra midten av 1970-årene.
Av /Norsk teknisk museum/Digitalt Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Selskapet ble grunnlagt av Lars Monrad-Krohn, Rolf Skår og Per Bjørge som A/S Nordata – Norsk Data Elektronikk. Monrad-Krohn ble selskapets første daglige leder, Skår var programvareansvarlig, mens Bjørge stod bak mange av de tekniske løsningene. De tre gründerne hadde alle bakgrunn fra Norges tekniske høgskole (NTH – i dag NTNU) og Siffergruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor de hadde arbeidet med SAM-2, en av de første datamaskinene som ble helt utviklet i Norge. Denne maskinen var basert på ny og kompakt elektronikkteknologi med brikker av silisium.

Startkapitalen var på beskjedne 194 000 kroner. Investoren Terje Mikalsen kom senere sterkt inn både på kunde- og finansieringssiden, og etter hvert som styreformann med et betydelig engasjement.

Selskapet solgte maskiner under merket NORD, senere ND etter at det i 1976 tok navnet Norsk Data. Minidatamaskinene som de utviklet skilte seg fra datidens stormaskiner ved at de var mye mindre og billigere. Det første online operativsystemet for maskinene, SINTRAN (en sammensetning av SINtef og forTRAN), ble utviklet i samarbeid med SINTEFs avdeling for reguleringsteknikk i 1968.

Konkurransen med Kongsberg Våpenfabrikk

Norsk Data møtte konkurranse fra Kongsberg Våpenfabrikk (KV), som hadde startet utvikling av en tilsvarende datamaskin. Denne maskinen var også basert på Bjørges konstruksjoner fra FFI. Kongsberg Våpenfabrikk signaliserte en avtale med Norsk Data som ga dem rett til å benytte maskinen som en komponent i egne systemer, hovedsakelig rettet mot forsvarsformål, mens Norsk Data kunne selge mot det sivile markedet. Avtalen ble det imidlertid ikke noe av, og dette ble opptakten til en bitter rivalisering som varte inntil slutten av 1970-tallet da Kongsberg Våpenfabrikk måtte innse at konkurransen ble for tøff.

Tidlige prosjekter

Lars Monrad-Krohn, 2002

Sivilingeniør og IT-gründer Lars Monrad-Krohn var Norsk Datas første konsernsjef. Han forlot selskapet i 1972 og startet firmaet Mycron i 1974.

Av /SCANPIX.

To viktige prosjekter i selskapets startfase var Taimyr og Vannkraft i Telemark. Taimyr-prosjektet gikk ut på å levere systemer om bord i skip for firmaet Norcontrol i Horten, først for å overvåke trafikk på radaren, men senere også for automatisk overvåkning av maskineri slik at skip kunne gå med ubemannede maskinrom.

Norsk Data leverte en egen serie med mekanisk forsterkede Nord-1-maskiner kalt Nord-4 til disse systemene. Rederiet Wilh. Wilhelmsen syntes prosjektet var spennende og valgte ut skipet M/S Taimyr for å teste systemene. Prosjektet var komplekst, men i juni 1969 ble utstyret montert på skipet og satt i drift.

Norcontrol var uten sammenligning Norsk Datas største kunde de første årene, og i enkelte år stod denne bedriften alene for mer enn 50 prosent av selskapets omsetning. Til sammen ble 112 Nord-4 og 62 (av til sammen 105 produserte) Nord-1 solgt til Norcontrol.

I Telemark var ideen å benytte datamaskiner til automatisk regulering av kraftnettet ved Tokkekraftverkene i Dalen i Telemark. Systemet ble satt i drift høsten 1970 hvor datamaskiner kunne avlese vannstander, spenninger og belastninger via målere som overførte resultatene gjennom NVEs eget signalnett. Dataene ble prosessert og datamaskinene kunne enten selv kjøre strømgeneratorene opp eller ned, eller gi råd til driftsoperatørene. Prosjektet var det første i sitt slag i verden, og førte til stor oppmerksomhet rundt norsk energiforsyning.

Forskningsmiljøene i Norge fikk også levert noen av selskapets første maskiner. Dette fikk stor betydning for ND. Interessen var stor og selskapet hadde neppe klart å vokse så fort uten disse kontraktene.

Kontrakten med CERN

NORD-10-datamaskiner ved CERN, 1974
Nord-10-datamaskiner fra Norsk data i bruk ved det kjernefysiske laboratoriet i Cern, mars 1974.

Det store internasjonale gjennombruddet for Norsk Data kom i 1972, da de etter konkurranse med DEC og mange andre store aktører vant en stor og prestisjetung kontrakt for det europeiske atomforskningsinstituttet CERN, som ønsket å ta i bruk datamaskiner for overvåking av sin nye elektronakselerator.

ND ble godt hjulpet av at de hadde gode tekniske produkter, passende programvare, konkurransedyktig pris og indrepolitisk hjelp gjennom den anerkjente kjernefysikeren Alexis Pappas ved Universitetet i Oslo. Den første maskinen ble installert i juli 1973.

Vekst og utvikling

Montering av ND-maskin, 1974
Fra NDs fabrikk på Økern, 1974.
Montering av ND-maskin, 1974
Av .

Norsk Data hadde på dette tidspunktet nådd milepælen med 100 ansatte, men var fortsatt betydelig mindre enn Kongsberg Våpenfabrikk. Kontrakten med CERN dannet imidlertid grunnlaget for et eventyr av de sjeldne i norsk industrihistorie, og ND dro kraftig ifra de andre norske aktørene.

Etter hvert fikk ND flere internasjonale kontrakter som ble viktige:

  • Asea-Atom, som skulle ha maskiner til sitt atomkraftverk i Sverige
  • Singer, som skulle ha datamaskiner til flysimulatorer, deriblant i forbindelse med det store F16-oppkjøpet i Norge
  • Algerie-prosjektet, som skulle ha et komplett datasystem for et meteorologisk institutt i Algerie.

I 1979 overtok ND dataavdelingen til konkurrenten Tandberg A/S.

Vekstperioden strakte seg fra midten av 1970-tallet til midten av 1980-tallet, og var kjennetegnet av et svært godt samarbeid mellom salgs- og utviklingsavdelingene. Dette samarbeidet var essensielt ettersom begge avdelingene var sterkt avhengige av hverandre for å oppnå de beste resultatene.

Selskapet leverte i løpet av disse årene produkter til en rekke viktige kunder og for mange ulike formål både innenlands og utenlands. Noen av kundene var spesielt krevende, men bidro til å utvikle selskapet og styrke det i konkurransen med andre tilbydere på markedet.

I 1981–1982 ble ND det første norske selskapet som ble børsnotert på både London Stock Exchange og Nasdaq, og selskapet benyttet seg av utstrakt bruk av aksjeopsjoner som belønning til de ansatte. Selskapet hadde mot slutten av 1980-tallet mer enn 4500 ansatte og en årsomsetning på over fire milliarder kroner. Det hadde også datterselskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA. Halvparten av omsetningen var utenfor Norge.

Nedturen

Rolf Skår og Erik Engebretsen 1989
I 1989 gikk Rolf Skår (til venstre) av som administrerende direktør i Norsk Data. Ny direktør ble Erik Engebretsen (til høyre) som hadde vært viseadministrerende direktør i selskapet.
Rolf Skår og Erik Engebretsen 1989
Av /NTB.

Etter børskrakket 19. oktober 1987 ble ND hardt rammet, og aksjekursen tok seg aldri opp igjen til tross for at omsetningen fremdeles var høy.

Selskapet hadde dessuten holdt seg til minidatamaskiner med «dumme» terminaler til tross for en rivende datateknisk utvikling mot «intelligente» klienter og spredte tjenere (se klient/tjener-teknologi). De hadde stor suksess med minidatamaskinene i sine tidlige år, men tapte terreng etter hvert som mikrodatamaskinene ble stadig mer utbredt. Disse var lettere, billigere og kunne bli levert med programvare uavhengig av maskinvareprodusent. Dette førte til en nedgang i minimaskinmarkedet og økt konkurranse.

ND fikk derfor på slutten av 1980-tallet økonomiske problemer. Selv om selskapet hadde deltatt i det offentlige FUNN-prosjektet, der ND-maskiner i 1989 ble utplassert i distriktene, mislyktes prosjektet da maskinene ikke lenger var konkurransedyktige. Til slutt kom også ND på banen med flere forsøk på å produsere mikrodatamaskiner, men disse ble aldri en stor suksess. Konkurransen fra Unix-maskiner i markedet for minidatamaskiner ble også sterkere.

10. august 1989 gikk Rolf Skår av som direktør for ND til fordel for den nyankomne økonomen Erik Engebretsen. Høsten 1989 og fremover ble krevende for ND. For å prøve å redde selskapet i nedgangstiden, ble det delt opp i mindre, selvstendige forretningsenheter: ND DataShop, ND ServiceTeam og en enkelt partnerbedrift uten avgrenset kundeansvar. Det ble også gjennomført to store nedbemanningsrunder for å redusere kostnadene.

I 1991 begjærte selskapet seg konkurs og Norsk Data ble avviklet i 1992.

Produksjon og salg av datamaskiner fortsatte i et par år gjennom ND Datashop. Et eget selskap, Comma AS, ble dannet for service og systemer, og ble senere overtatt av Telenor. ND Comtecs avissystemer havnet i et selskap som gikk konkurs i 1994, men teknologien ble hovedsakelig overtatt av det norske selskapet Sysdeco. En del av maskinvarekompetansen ble bevart gjennom Dolphin Interconnect Solutions, grunnlagt i 1992, mens prosessorkompetansen gradvis ble en del av Kongsberg Gruppen i forbindelse med superdatamaskinprosjekter som Cesar og Scali. NDs produkter er ikke lenger tilgjengelige på markedet.

Selskapets administrerende direktører

Kolbjørn Johansen og Nord-maskin
Direktør Kolbjørn Johansen ved siden av en maskin merket Nord Computer Systems. Foto fra 1974.
Kolbjørn Johansen og Nord-maskin
Av .

Sentrale modeller

År Modell Bit Type Kommentar
1968 Nord-1 16 minimaskin
1972 Nord-5 32 supermini
1973 Nord-10 16 minimaskin Forbedret utgave: Nord-10/S
1975 Nord-50 32 supermini Forbedret utgave av Nord-5
1978 Nord-100 16 minicomputer Senere kalt ND-100
1981 ND-500 32 supermini
1987 ND-5000 32 supermini Familie med maskiner (5400, 5700, 5800, 5900 og så videre)

Viktige begivenheter i selskapets historie

År
1967 Norsk data stiftes.
1968 Nord-1-maskinen ferdigstilt.
1970 Nord-TSS, tidsdelingssystem for minidatamaskin lansert som en av de første i verden.
1972 Nord-5 lanseres.
1973 Nord-10 lanseres.
1974 Operativsystemet SINTRAN-III lanseres.
1975 Notering på Oslo Børs’ B-liste.
1976 Eget datterselskap opprettes i Sverige, det første utenom Norge.
1978 Egne datterselskaper opprettes i Vest-Tyskland og USA. Per Bjørge forlater selskapet.
1979 Notering på Oslo Børs’ A-liste. ND overtar Tandberg A/S.
1981 Børsnotering i London.
1982 Børsnotering i New York. ND har nå mer enn 1000 ansatte.
1984 NDs omsetning passerer én milliard kroner.
1987 ND øker antall ansatte til 4500 og omsetningen passerer fire milliarder kroner. Aksjekursen stuper fra 240 til 85 kroner per aksje.
1989 Betydelig nedbemanning hvor mer enn 800 ansatte forsvinner.
1991 ND taper alle store offentlige kontrakter og splittes opp i tre hoveddeler.
1992 ND avvikles.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Heradstveit, Per Øyvind (1985). Eventyret Norsk data: en bit av framtiden. J.M. Stenersens Forlag A/S.
  • Steine, Tor Olav (1992). Fenomenet Norsk Data. Universitetsforlaget.
  • Steine, Tor Olav (2020). Norsk Data – hva gikk galt? Egenutgitt bok

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg