Mikrodatamaskin, datamaskin med en mikroprosessor som sentral styringsenhet; ofte kalt mikromaskin. Begge betegnelser var i sin tid mer eller mindre synonyme med personlig datamaskin (PC), men brukes ikke nå lengre, etter hvert som avanserte arbeidsstasjoner og tjenermaskiner (servere) også baseres på mikroprosessorer.