IT

IT, informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er tema for flere offentlige utredninger.Begrepet IT er i mange sammenhenger avløst av betegnelsen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), som i større grad gjenspeiler konvergensen mellom IT og teleteknologi, og det faktum at IT nesten alltid har med kommunikasjon å gjøre.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

IT

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 9 kategorier:

  1. Data- og informasjonssikkerhet
  2. Datateknologi
  3. Digital valuta
  4. IT-bedrifter
  5. IT-historie
  6. IT-organisasjoner
  7. Internett
  8. Programmering
  9. Systemer, tjenester og applikasjoner

Inneholder 45 artikler:

L

  1. laptop