IT

IT, informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er tema for flere offentlige utredninger. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

IT

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 10 kategorier:

 1. Data- og informasjonssikkerhet
 2. Datateknologi
 3. Digital valuta
 4. IT-bedrifter
 5. IT-historie
 6. IT-organisasjoner
 7. Internett
 8. Programmering
 9. Systemer, tjenester og applikasjoner
 10. Åpen kildekode

Inneholder 42 artikler:

L

 1. laptop