IT

IT, informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er tema for flere offentlige utredninger.Begrepet IT er i mange sammenhenger avløst av betegnelsen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), som i større grad gjenspeiler konvergensen mellom IT og teleteknologi, og det faktum at IT nesten alltid har med kommunikasjon å gjøre.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

IT

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 10 kategorier:

 1. Data- og informasjonssikkerhet
 2. Datateknologi
 3. Digital valuta
 4. IT-bedrifter
 5. IT-historie
 6. IT-organisasjoner
 7. Internett
 8. Programmering
 9. Systemer, tjenester og applikasjoner
 10. Åpen kildekode

Inneholder 44 artikler:

L

 1. laptop