IT-historie

Datamaskinens historie kan spores tilbake til tekniske innretninger som har forenklet og tildels automatisert arbeidet med å abstrahere, manipulere og konkretisere informasjon.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

IT-historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Historiske IT-bedrifter og tjenester
  2. Personer i IT-historie

Inneholder 42 artikler: