IT-historie

Datamaskinens historie kan spores tilbake til tekniske innretninger som har forenklet og tildels automatisert arbeidet med å abstrahere, manipulere og konkretisere informasjon. . Hele artikkelen