Datamaskinens historie strekker seg helt fra de første kulerammene og regnestavene til de elektroniske, digitale datamaskinene vi har i dag. De første innretningene ble benyttet til å gjøre enkle kalkulasjoner. ENIAC fra 1946 var den første elektroniske datamaskinen og var over tusen ganger raskere enn dens mekaniske forgjenger. Denne, og samtidens datamaskiner, var svært store og benyttet radiorør som elektroniske brytere. Hele artikkelen