Frogn

Frogn er en kommune i Akershus fylke mellom Oslofjorden i vest og den innerste del av Bunnefjorden og innsjøen Årungen i øst.Kommunen svarer til den tidligere landkommunen Frogn og kjøpstaden Drøbak, som ble sammensluttet i 1962. Frogn omfatter flere øyer i Oslofjorden, blant annet Håøya på 229 meter over havet. Høyeste punkt i kommunen er Kaholmen med Oscarsborg festning og Aspond.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 16 artikler: