Franz Boas, tyskfødt amerikansk etnograf, antropolog og lingvist, professor ved Columbia University i New York 1896–1937. Hans omfattende forskning blant inuitter (eskimoer) i det arktiske Nord-Amerika og nordvest-indianere i British Columbia hører til den moderne etnografiens og amerikanistikkens betydeligste arbeider. Han bygde opp og dominerte amerikansk kulturantropologi på begynnelsen av 1900-tallet, og hans forskning ble ført videre av antropologer som Kroeber, Herskovits, Mead og Benedict. I motsetning til samtidige evolusjonsteoretikere insisterte Boas på nitide feltundersøkelser av samfunn i funksjon før man trakk konklusjoner om deres utviklingshistorie. Blant hans viktigste verker er The Central Eskimo (1888), The Kwakiutl of Vancouver Island (1909), Primitive Art (1927, forelesninger holdt ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo) og Race, Language and Culture (1940).