Manuel Gamio, meksikansk arkeolog og antropolog, en pioner i studiet av Mexicos gamle indianske kulturer og en nøkkelfigur i utviklingen av meksikansk arkeologi. Gamio var influert av nordamerikanske antropologer som Franz Boas og Alfred Marston Tozzer og anså arkeologien som en gren av antropologien. Han er særlig kjent for sine arbeider om arkeologisk metode og for sine studier av ruinbyen Teotihuacan (nær Mexico by). Han spilte dessuten en viktig rolle i utformingen av «indianismen» (indigenismo) som en ideologisk bærebjelke for moderne meksikansk og latinamerikansk kulturpolitikk. 1942–60 var han direktør for Instituto Indigenista Interamericano. Av verkene hans kan nevnes Arqueología e indigenismo (1972).