Biologisk antropologi, studiet av mennesket som et biologisk vesen. Feltet omfatter utviklingen (evolusjonen) av mennesket som art (paleoantropologi) og dermed også studiet av andre primater (primatologi). Studiet av den biologiske variasjon blant nåtidige mennesker (humanbiologi) kan regnes som en tredje underdisiplin. Denne omfatter en lang rekke interesseområder og spesialiseringer, bl.a. kriminalteknisk antropologi (forensic anthropology: identifisering av personer på basis av skjelettdeler og annet biologisk materiale). Biomedisinsk antropologi fokuserer på sammenhenger mellom den biologiske variasjon, sykdom og helse. Sistnevnte bør ikke forveksles med medisinsk antropologi, som i hovedsak er fokusert på sosiale og kulturelle aspekter ved sykdom og helse, og som dermed regnes som en underdisiplin av sosial- eller kulturantropologi. Biologisk antropologi var tidligere bedre kjent som fysisk antropologi, en betegnelse som amerikanske universiteter etter hvert har gått bort fra. En av grunnene for dette er at moderne genetikk i stor grad har marginalisert den forskningsmessige betydningen av biometriske data. Mange steder, bl.a. i Norge, er imidlertid den eldre fagbetegnelsen fysisk antropologi fremdeles i bruk. Se dette for en nærmere redegjøring for fagets historie.