Lewis Henry Morgan

Faktaboks

Uttale
mˈå:gən
Født
1818
Død
1881

Lewis Henry Morgan, amerikansk jurist. Han fattet interesse for irokesernes institusjoner, noe som utviklet seg til et omfattende studium av flere aspekter ved deres sosiale organisasjon og av irokeser-forbundet. I 1840-årene foretok han undersøkelser lokalt, og førte samtaler med irokesiske informanter. Dette resulterte i den første omfattende, moderne etnografiske monografi, en analyse av irokesersamfunnet og De fem stammers forbund. Boken The League of the Ho-dé-no-sau-nee or Iroquois (1851) fikk stor betydning for antropologien. Særlig viktig var det at hans studier var basert på egne iakttagelser og intervjuer. På sett og vis innledet han feltarbeidet lenge før det ble vanlig blant antropologer.

Morgan tok også fatt på et problemfelt som har stått sentralt i senere sosialantropologi, nemlig slektskaps- og ekteskapssystemer, og utviklet en komparativ teori i arbeidet Systems of Consanguinity and Affinity (1871). I sine senere verker, bl.a. Ancient Society (1877), utviklet han det evolusjonistiske syn som skulle komme til å dominere kulturantropologien i lang tid. Han hevdet at menneskelig kultur og samfunn over alt i verden hadde gjennomgått (eller ville gjennomgå) de samme stadier, fra det «primitive» via det «barbariske» til det «siviliserte», et forenklet syn på evolusjon og et etnosentrisk perspektiv som nå bare har historisk interesse. Marx og Engels fant støtte i Morgans arbeider for sin materialistiske historiefortolkning. For ettertiden står hans analyse av slektskapssystemer som hans viktigste bidrag til videreutviklingen av den samfunnsvitenskapelige del av antropologien.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg