Paul Radin, amerikansk antropolog, elev av Franz Boas; levde i en årrekke blant winnebagoindianerne og utgav flere avhandlinger om deres kultur, bl.a. The Culture of the Winnebago: As Described by Themselves (1949). Av andre verker kan nevnes Social Anthropology (1932) og The World of Primitive Man (1953).