Egypt, Kairo

Fra hovedstaden Kairo, Afrikas største by, med Nilen i forgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Egypt, Aswan

Aswan, Egypts sørligste by, sees her fra vest bak den trebevokste Elephantine-øya. På Nilen seiler felukker som frakter turister til Ali Khans gravmæle, som ligger på vestbredden. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Egypt er et i hovedsak arabisk land i Nord-Afrika med over 100 millioner innbyggere, og er dermed det tredje folkerikeste i Afrika. De aller fleste bor langs Nilen og Nildeltaet, men fremdeles er under halvparten bosatt i byer. Islam er den dominerende religionen, med en betydelig andel koptisk kristne.

Demografi

Egypts befolkning passerte 100 millioner innbyggere i 2017, ifølge landets statistiske sentralbyrå. Dette tallet inkluderer riktignok rundt ti millioner egyptiske borgere bosatt i utlandet.

Egypt er det folkerikeste landet i Midtøsten, nummer tre i Afrika (etter Nigeria og Etiopia) og nummer 14 i verden. Mellom 1985 og 2007 ble folketallet fordoblet. Selv om den gjennomsnittlige fødselsraten har sunket, er det beregnet at Egypt, med en årlig tilvekst på 2,45 prosent (2017), vil nå 150 millioner i 2050. I 2017 var det gjennomsnittlige antall fødte barn per kvinne 3,5.

Gjennomsnittlig forventet levealder for hele befolkningen er 73 år; 74,4 år for kvinner og 71,6 år for menn (2017). Én tredel av Egypts befolkning er under 15 år.

Bosettingsmønster

Befolkningen (cirka 95 prosent) er konsentrert langs Nildeltaet, som med sitt tilgang på vann, gir muligheter for jordbruk og sysselsetting. Egypts landareal består for det meste av ørken. Dermed er det kostnadskrevende å legge til rette for bosetting i nye områder.

Befolkningsgrupper

Det store flertallet av Egypts innbyggere regnes som arabere. Det er enkelte etniske minoriteter, i tillegg til utenlandske innvandrere. Befolkningen er resultatet av en sammenblanding av hamittiske og semittiske folk, og utgjør etnisk sett en relativt ensartet gruppe. Til tross for tallrike innvandringer fra Midtøsten og Middelhavsområdet har befolkningen, spesielt i Øvre Egypt (den sørlige landsdelen), bevart fysiske fellestrekk med oldtidens egyptere.

De største etniske minoritetene er nubiere, beduiner og berberspråklige siwaer. De fleste nubierne er bosatt sør i landet. Beduinene er tradisjonelt bosatt på Sinaihalvøya og i ørkenområdene vest og øst for Nilen. Siwaene holder til i oasesamfunnet Siwa i Vestørkenen. I tillegg finnes en liten gruppe av bedsja-folket, som er etterkommere av predynastiske egyptere, sør i Østørkenen, samt en liten gruppe av Dom-folket.

Religioner

Det er anslått at rundt 90 prosent av befolkningen er muslimer. Det er også en betydelig kristen, hovedsakelig koptisk, minoritet. Med om lag ni prosent av befolkningen (rundt ti millioner mennesker) er dette den aller største kristne folkegruppen i Midtøsten. I tillegg er det mindre religiøse grupper av andre kristne retninger (inklusive anglikansk, katolsk, maronittisk og ortodoks), så vel som baha'ier og jøder, samt sjia-muslimer.

Språk

Egypts offisielle språk er arabisk. De alle fleste innbyggerne snakker en av flere ulike arabiske dialekter. En del egyptere bruker nubiske språk, siwi, beja og domari som morsmål.

Befolkningsmønstre

Bosettingsmønsteret preges sterkt av geografien, med store ørkenområder. Nesten hele befolkningen er bosatt på et arealmessig lite område i Nildalen, i Nildeltaet og langs Suezkanalen. Dette er blant de tettest befolkede områdene i verden.

En økende andel av befolkningen bor i byer; i 2018 rundt 43 prosent. Særlig trekker byene i deltaområdet til seg innflyttere fra de fattige, overbefolkede jordbruksområdene i Øvre Egypt. Hovedstaden Kairo har rundt 20 millioner innbyggere (2018). Den nest største byen er Alexandria med vel fem millioner innbyggere. Det er i senere år etablert nye byer i ørkenen, for om mulig å redusere tilflyttingen særlig til de største byene.

Om lag halvparten av befolkningen i Nildalen er småbønder eller landbruksarbeidere, kalt fellah. I Østørkenen bor de fleste i byer langs kysten. I tillegg er det også nomader som lever av husdyrhold og handel. I Vestørkenen er det beboelige områder langs kysten og i oasesamfunn. Den viktigste byen i Vestørkenen er Marsa Matruh, og de største oasesamfunnene er Kharga, Dakhla, Farafra, Bahariya og Siwa. På Sinaihalvøya er de største byene al-Arish og Kantarah, men mange er også bosatt i turistbyene langs Rødehavskysten.

Fra slutten av 70-tallet har et betydelig antall egyptere emigrert til utlandet for kortere eller lengre perioder. Ifølge offisielle tall fra 2017 var rundt en tidel, om lag ti millioner egyptere, bosatt utenfor landets grenser, de fleste i andre arabiske land som gjestearbeidere. Pengeoverføringer fra disse er viktig for egyptisk økonomi.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Terje Berentsen

Hvorfor er ikke kopterne nevnt i artikkelen?

skrev Ida Scott

Hei! Kopterne er nevnt i første avsnitt ("en betydelig andel koptiske kristne."). Vi har også en egen artikkel om dem: https://snl.no/koptere. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg