Østørkenen, ørken som strekker seg østover fra Nilen til Suezbukta og Rødehavet. Østørkenen består av et ødslig platå med forrevne fjell. Shayib al Banat rager høyest på 2187 moh. I nord ligger Rødehavsfjellene som strekker seg fra Nildalen til Suezbukta.