Dakhla, oasegruppe i Egypt, i den libyske ørken, 240 km sørvest for Asyut ved Nilen, i en senkning i ørkenplatået ca. 100 moh. De fleste innbyggerne er fellaher. Hovedbosetning: Mut. Jern- og svovelholdige kilder, fosfatleier. Det produseres dadler, oliven, hvete, ris, durra og frukt.