Vepser, folkegruppe i Russland, bosatt sør og vest for Onegasjøen; talte i 1970-årene ca. 16 000 personer. Vepsisk er et finsk-ugrisk språk.